O optimalizaci škol rozhodne zářijové zastupitelstvo

Připomínky ředitelů škol, sociálních partnerů a veřejnosti k připravované optimalizaci středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem vzala na vědomí Rada Jihomoravského kraje na svém dnešním jednání.

„Mám úkol společně s kolegou Jandou a s pracovníky odboru školství projednat ještě některé věci ohledně slučování škol do 15. září. Budeme uvedenou problematiku rovněž diskutovat v rámci politických klubů krajského zastupitelstva,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. „V několika případech budeme v příštích dvou týdnech projednávat i termíny slučování. Některé subjekty totiž navrhovaly sloučení už od začátku roku 2012, aby měly více času na kroky, které musí podniknout. Ve čtvrtek 15. září budu předkládat krajské radě návrh optimalizace, který bude na programu jednání krajského zastupitelstva 22. září,“ řekl náměstek Juránek.

„Snažíme se, aby se jednalo o dohodu všech čtyř subjektů v krajském zastupitelstvu,“ zdůraznil předseda Výboru pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost krajského zastupitelstva Jiří Janda.