Další investiční záměry v oblasti školství schváleny

Osm investičních záměrů v oblasti školství v celkové výši téměř 36 milionů korun schválila Rada Jihomoravského kraje.

„O školy se staráme s péčí správného hospodáře, běžné opravy se prováděly během prázdnin, tak aby nezasahovaly do školního roku, tyto větší investiční akce se uskuteční v následujících měsících tohoto i příštího roku,“ uvedl předseda Výboru pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost Zastupitelstva JMK Jiří Janda.

Konkrétně se jedná o následující investiční akce:
1. Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 338 – investiční záměr a zadání veřejné zakázky na akci „Decentralizace kotelny a rekonstrukce topného systému školského areálu Mateřské školy a Základní školy, Želešice“
2. Investiční záměr a zadávací řízení Domova mládeže a Školní jídelny, Brno, Klášterského 4 na akci „Rekonstrukce hygienického zázemí“
3. Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, nám. Svobody 50 – investiční záměr a zadání veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce kuchyně SŠZZE Vyškov, Komenského 7
4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 – investiční záměr na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v II. NP objektu SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19 – pracoviště Hakenova č. 18“
5. Investiční záměr Klasického a španělského gymnázia, Brno – Bystrc, Vejrostova 2 na akci „Výměna ležatých rozvodů SV, TUV a cirkulace v 1. NP učebnového pavilonu“
6. Investiční záměr Integrované střední školy - Centra odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 na akci „Rekonstrukce kotelny a otopného systému na domově mládeže, Údolní 35a“
7. Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 – dodatek č. 1 investičního záměru a zadání veřejné zakázky na akci „Obnova vnějšího pláště zámku – fasáda, okna, Zámek 1 (etapa část SV průčelí a věží)“
8. Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1 – investiční záměr a zadání veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy kotelny SOU, Sovadinova 6, včetně výměny technologie“