Podpora profesionálních složek Integrovaného záchranného systému

Poskytnutí darů ve výši 5 milionů korun z krajského rozpočtu Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje a Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje na zabezpečení nákladů spojených s přímým výkonem jejich služby doporučila zastupitelstvu Rada Jihomoravského kraje.

Obě profesionální složky Integrovaného záchranného systému požádaly na základě krácení prostředků ze státního rozpočtu na výdaje v roce 2011 o dotaci na pokrytí chybějících provozních výdajů v roce 2011, které nejsou jejich rozpočtem zabezpečeny, což by podstatným způsobem omezilo akceschopnost jejich jednotek. Krajské zastupitelstvo v rozpočtu JMK na rok 2011 vyčlenilo pro profesionální složky Integrovaného záchranného systému částku celkem 20 milionů korun (HZS ČR a Policie ČR).

„Neuvážené rušení policejních služeben a hasičských stanic by mohlo ohrozit bezpečnost obyvatel. Proto jsme v rozpočtu kraje na letošní rok připravili 20 milionů korun, abychom mohli v krajním případě přispět na jejich provoz. Díky finanční pomoci kraje zůstaly zachovány policejní stanice Velké Pavlovice, Prosiměřice, Bzenec, Rousínov a Strážnice. Zrušeno bylo pouze oddělení v Černé Hoře a oddělení v Brně-Židenicích bylo přestěhováno do jiných prostor, ale se stejným počtem policistů. Zároveň zůstaly zachovány stanice Hasičského záchranného sboru Kunštát, Starý Lískovec, Ivančice, Slavkov, Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou. Kraj nabídl svoji pomoc jako výjimečnou a mimořádnou, protože si nemyslíme, že bychom každoročně měli věnovat desítky milionů korun na financování státem zřizovaných složek IZS. Pro mne jako hejtmana a předsedu Bezpečnostní rady kraje to znamená, že občané JMK nepocítí hloupé vládní škrty v tak citlivých oblastech, jako je práce hasičů a Policie ČR. Lidé státu řádně platí daně a právem očekávají, že stát za ně poskytne dostupné a kvalitní veřejné služby,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.