Michal Hašek: Hejtmani dotlačili vládu ke slibu, že nebude uzavírat policejní a hasičské stanice

Na dnešním společném jednání Asociace krajů České republiky (AK ČR) a vedení Ministerstva vnitra v čele s ministrem vnitra Janem Kubicem a nejvyššími představiteli Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, bylo hlavním tématem udržení akceschopnosti Integrovaného záchranného systému (IZS) České republiky a zachování sítě policejních a hasičských stanic.

Vzhledem k úsporným opatřením vlády, zaměřeným primárně na snižování platů příslušníků sboru Policie ČR a HZS ČR a očekávaným odchodům policistů a hasičů, vznikla ze strany krajských hejtmanů legitimní a zásadní obava o budoucnost páteřního bezpečnostního a záchranného systému České republiky. Proto Asociace krajů ČR požádala představitele MV ČR a bezpečnostních sborů ČR o setkání, kde by bylo možné pochybnosti a nejasnosti týkající se zajištění a provozu IZS ČR vyjasnit.

„Jako hejtmani jsme na regionální úrovni spoluodpovědní za provozuschopnost Integrovaného záchranného systému a ochranu zdraví a majetku obyvatel krajů a je pro nás prvořadé zajištěni bezpečnosti občanů a tzv. přímého výkonu služby bezpečnostních sborů. Jsem proto velice rád, že jak od premiéra Nečase minulý pátek na setkání s hejtmanů s vládou, tak od ministra vnitra Kubiceho dnes, získali hejtmani slib, že se úsporná opatření nedotknou IZS tak, aby bylo nutné omezovat rozsah a možnosti IZS a sítě policejních a hasičských stanic,“ konstatoval po setkání předseda Asociace krajů České republiky Michal Hašek.

Hejtmani podporují i dorovnáni škrtnutých finančních prostředků na platy policistů a provozní výdaje P ČR, kde stále v rozpočtu MV ČR chybí přes 1mld. korun. Vzhledem k tomu, že se ministru vnitra podařilo získat pro rozpočet ministerstva vnitra dalších 900 milionů korun, mělo by být pro tento rok zabezpečen provoz IZS bez větších komplikací. Pro následující roky a větší provázanost opatření jak na straně krajů, tak i celostátních na straně ministerstva vnitra, se kraje a MV ČR dohodly na tom, že změny a úpravy v IZS budou prováděny ve shodě a spolupráci s hejtmany.

„Příspěvkem krajů k bezpečnosti občanů ČR je téměř 900 mil. Kč v letech 2009 - 2011 z krajských rozpočtů pro profesionální i dobrovolné hasiče, policii ČR a další složky IZS (např. vodní záchranná služba Českého červeného kříže). Nemůžeme však dlouhodobě suplovat podfinancováni bezpečnostních sborů státu z krajských rozpočtů, to je jednoznačně povinností i odpovědností státu. Proto je pro mě, jako hejtmana a předsedu Asociace krajů zásadní, že do budoucna, ať budou hejtmani a ministr vnitra z jakékoli politické strany, budeme v otázce úprav IZS postupovat společně a po vzájemné dohodě,“ prohlásil Michal Hašek.