Smlouva o spolupráci na podporu odborného školství a technických povolání

Smlouvu o spolupráci na podporu odborného školství a technických povolání na jižní Moravě schválila na své čtvrteční schůzi Rada Jihomoravského kraje.

Smlouva je uzavřená mezi Jihomoravským krajem, Sdružením automobilového průmyslu, Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou v Brně a Vzdělávací agenturou Kroměříž. „Cílem spolupráce je zejména spolupráce středních a vyšších odborných škol s průmyslovými odvětvími zastoupenými Svazem průmyslu a jeho zaměstnavatelskými svazy, Asociací krajů ČR a zřizovateli středních odborných škol. Jde zejména o efektivní podporu náboru patnáctiletých žáků základních škol do prvních ročníků vybraných oborů vzdělání středních škol a celoživotní vzdělávání pedagogů odborných předmětů a praktického vyučování ve spolupráci s odborníky průmyslových firem,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
foto JMK