Jihomoravský kraj podpoří VUS Ondráš

Rada Jihomoravského kraje dnes doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního daru ve výši 1 mil. korun ministerstvu obrany na nákup hudebních nástrojů, zvukové a osvětlovací aparatury a pořízení krojů pro Vojenský umělecký soubor Ondráš.

„Soubor Ondráš zůstal součástí ministerstva obrany a také zde došlo k poměrně významným škrtům. Slíbili jsme při jeho záchraně, že také my se budeme starat o částečné financování souboru, takže Jihomoravský kraj se postará o vybavení Ondráše darem ve výši jednoho milionu korun, který bude 22. září schvalovat krajské zastupitelstvo,“ řekl hejtman Michal Hašek.

VUS Ondráš ve spolupráci s Orlem Valtice mj. realizuje významný projekt na podporu veteránů z druhé světové války, kde se představí také malé taneční formy a uskuteční se i dětské výchovné koncerty a to ve vybraných obcích a městech jižní Moravy.
foto JMK