Podepsána smlouva o spolupráci Jihomoravského kraje a Senior Holding s.r.o.

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a jednatel společnosti Senior Holding Robert Sekera dnes podepsali smlouvu o spolupráci. Jejím předmětem je zajištění kooperace v oblasti sociálních služeb týkající se péče o seniory v zařízeních zřizovaných Jihomoravským krajem se zaměřením na péči o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou.

Díky této spolupráci získají mj. příspěvkové organizace Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb možnost vysílat své pracovníky na odborné stáže do zařízení SeneCura Pflege - und Sozialzentrum Grafenwörth. Veškerá spolupráce bude probíhat bezplatně, tj. bez nároku na finanční či jakékoliv jiné protiplnění.

„Chci poděkovat všem, kteří se o tuto spolupráci zasloužili. To, že Jihomoravský kraj nyní staví specializovaná centra, která budou sloužit pro seniory s určitým typem zdravotního postižení, je unikátní,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Robert Sekera zdůraznil, že jde o zařízení pro širokou škálu veřejnosti: „Budeme rádi pomáhat Jihomoravskému kraji se zkušenostmi z těchto domů v Rakousku a ve Švýcarsku při budování obdobných zařízení na jižní Moravě.“ Radní Jiří Altman dodal, že představitelé kraje měli už možnost seznámit se s provozem zařízení pečujícími o osoby se syndromem demence či Alzheiemerovou chorobou: „Právě v tomto směru bychom chtěli nejvíce spolupracovat, počítáme jak s výměnou pracovníků, tak s metodickou a teoretickou spoluprací.“

Podrobnější informace ZDE (doc, 26 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK