Jednalo vedení krajské koalice ČSSD a KDU-ČSL

Ve Vískách na Blanensku se dnes v podvečer sešlo vedení krajské koalice ČSSD a KDU-ČSL v čele s hejtmanem Michalem Haškem a jeho náměstkem Stanislavem Juránkem.


Při téměř čtyřhodinové schůzce probraly krajské koaliční špičky plnění priorit koaliční smlouvy uzavřené právě před rokem, připravovaly krajský rozpočet na rok 2012 a především diskutovaly o návrhu optimalizace krajského středního školství.

Jak po jednání sdělil hejtman Michal Hašek, původní návrh optimalizace ze začátku prázdnin dozná na základě připomínek vedení škol, školských odborů či obecních samospráv změnu. Optimalizací se Rada JMK bude podle rozhodnutí hejtmana zabývat hned dvakrát, a to informací náměstka pro školství o připomínkách a stanoviscích ve čtvrtek 1. září a následně doporučením o finální podobě optimalizace 15. září. Časový prostor první poloviny září hodlají krajští politici využít k dopřesnění stanovisek a hejtman Michal Hašek k osobním návštěvám škol a také k debatě s politickými kluby v Zastupitelstvu JMK, které bude hlasovat o optimalizaci na zasedání 22. září.

Hlavními argumenty pro změny v systému krajských středních škol jsou jednak demografický vývoj populace žáků a studentů v JMK a také významná finanční zátěž krajského rozpočtu, který by byl při ponechání nynější struktury středních škol nucen převzít od státu část tzv. přímých nákladů na vzdělávání v částce od 187 mil. Kč v roce 2012 až po násobek této sumy během následujících čtyř let.

Koalice chápe, že optimalizace není krokem populárním, ale jde o výraz odpovědnosti do budoucna, který podpoří kvalitu středoškolského vzdělávání a oborovou pestrost nabídky vzdělávání v Jihomoravském kraji.

 

Michal Hašek, hejtman a Stanislav Juránek, náměstek hejtmana