Výstava Země živitelka zahájena

 

Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR, přivítal na Zemi živitelce v Českých Budějovicích spolu s dvanáctiletou Nikol Vítoslavskou z obce Troubky prezidenta Václava Klause ošatkou moravských svatebních koláčků plněných mákem. Kroj který má Nikol na sobě, vyšívala její babička Jarmila Vítoslavská. V době povodní opravovala všechny kroje z vytopených rodin v Troubkách. Vyšití a zkompletování jednoho ženského kroje trvá jeden a půl roku, mužského kroje 3-4 měsíce.

U příležitosti dnešního zahájení největšího tuzemského agrosalonu byl otevřen nový multifunkční pavilon T v areálu českobudějovického výstaviště. Během výstavy – tedy až do 30. 8. - se v něm budou prezentovat regionální potraviny.

Hlavními tématy výstavy jsou letos obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství. V rámci tematické sekce Ekostyl bude prezentována tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické technologie, ekologické stavby, likvidace odpadů, alternativní zdroje energie, ekologické způsoby vytápění, biomasa, bioprodukty, racionální výživa a zdravý životní styl.
 

foto JMK