Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
KŘESADLO - ocenění pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
19.09.2017

Po celé Evropě budou létat dvě letadla propagující Jihomoravský kraj a město Brno

V celé letové síti společnosti BMI budou nyní nově létat dvě letadla s logy „Spirit of South Moravia“ a „Brno Dragon“. To je výsledek další spolupráce mezi touto leteckou společností, Jihomoravským krajem a městem Brnem. Symbolickým křtem jednoho z letadel a prvním letem jihomoravské a brněnské delegace do Mnichova bude zahájena prezentace zaměřená zejména na turistický ruch a podnikatelskou sféru... 

Náhled
19.09.2017

Konference se věnovala přepravě imobilních cestujících vlakem

V rámci veletrhu Rehaprotex se v úterý 19. září 2017 na brněnském výstavišti uskutečnila konference Cestování po železnici pro všechny. V jejím úvodu vystoupil náměstek hejtmana Marek Šlapal.... 

Náhled
16.09.2017

Místodržitelský palác žil Chutí Itálie

Brněnský Místodržitelský palác na Moravském náměstí hostil v sobotu 16. září 2017 akci Chuť Itálie. Přehlídku, která nabídla vše italské – od gastronomie po kulturu – navštívil spolu s honorárním konzulem Itálie Pavlem Zezulou hejtman Bohumil Šimek... 

Náhled
16.09.2017

Festival Sporťáček se v Brně konal už potřetí

Ve sportovním areálu Hněvkovského v Brně se v sobotu 16. září 2017 uskutečnil již potřetí festival Sporťáček. Jeho účastníky pozdravil hejtman Bohumil Šimek.. 

Náhled
16.09.2017

Evropský juniorský šampionát atletických družstev

Brněnský areál Pod Palackého vrchem tento víkend hostil další prestižní sportovní akci – Mistrovství Evropy juniorských družstev atletice. Zahájení šampionátu se v sobotu 16. září 2017 za Jihomoravský kraj zúčastnila radní Jana Pejchalová, která také předala medaile vítězům úvodních disciplín mistrovství... 

Náhled
15.09.2017

Tuniská provincie Sfax projevila zájem o spolupráci s jižní Moravou

Delegace Jihomoravského kraje v čele s náměstkem hejtmana Markem Šlapalem navštívila ve dnech 12. až 15. září 2017 provincii Sfax v Tuniské republice... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…