Kraj nechyboval, starosta Tetčic ano

Reakce Jihomoravského kraje na článek v MF Dnes "Terminál funguje. S chybami"

Je neuvěřitelné, že se někdo snaží udělat z úspěchu neúspěch. Starosta Tetčic nechce, alespoň, dle MF Dnes dopravní uzel převzít, protože nejsou hotové chodníky. Stavební práce spojené s úpravami chodníků má dle uzavřené smlouvy zajišťovat obec Tetčice. Jediný, kdo tak má máslo na hlavě je pan starosta Martin Ambroz. Svádět vlastní neschopnost na ostatní je trapné. Kraj je ochoten s obcí Tetčice i nadále jednat, zajistit opravu chodníků a zaplacení stavby s obcí dohodnout. Jinak by zřejmě k výstavbě nových chodníků nedošlo.

Hejtman Hašek slavnostně otevřel nový terminál v Tetčicích, který denně využije 3 tisíce cestujících. Ti dříve museli při přestupu na vlak přecházet frekventovanou komunikaci s prakticky nepřetržitým proudem vozidel, navíc vzdálenost mezi vlakem a autobusy činila cca 200 metrů. Díky novému uzlu přijedou až před železniční stanici a přestoupí zcela bezpečně. Doba cesty do Brna se tak pro mnohé zkrátí až o 10 minut. Přístup se zjednodušil i pro obyvatele samotných Tetčic.

Uzel slouží pro přestupy mezi autobusy přijíždějícími od Ivančic a Oslavan a pokračujícími dále do Rosic a Brna a vlaky přijíždějícími od Zastávky a směřujícími do Brna. Železniční stanici dále využívají i samotní obyvatelé Tetčic. Do uzlu zajíždějí i dálkové linky ve směru na Vysočinu. Cílem stavby přestupního uzlu bylo především vymístění autobusových zastávek z frekventované silnice II/394.