Asociace krajů ČR odmítá mediální útok Hospodářských novin na hejtmany

Asociace krajů ČR odmítá mediální útok Hospodářských novin na hejtmany, které zcela demagogicky i přes znalost skutečného i právního stavu věci obviňuje ze zatajování informací o odměňování úředníků na krajích.

V minulých dnech byl autor článku Vojtěch Blažek opakovaně upozorněn předsedou Asociace krajů ČR na skutečnost, že činnost krajských úřadů, včetně pracovněprávních vztahů úředníků a jejich odměňování, je ve výlučné kompetenci ředitelů krajských úřadů, nikoliv hejtmanů. Jsou to tedy ředitelé krajských úřadů, kteří nesou odpovědnost za poskytování informací podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.

Odměňování krajských politiků má jiný režim, řídí se nařízením vlády, kde si každý podle funkce krajského politika a velikosti kraje může lehce ověřit výši jeho měsíční odměny, která je konečná, bez dalších složek, typu mimořádných odměn atd. Pokud by hejtmani jakkoliv "tlačili" na ředitele krajských úřadů ve věci výkonu jejich výlučné kompetence, bylo by to nepřípustné protiprávní jednání.

Česká republika je právním státem, a to by mělo platit pro všechny aktéry tohoto okurkového mediálního souboje. Pokud dojde ke změně zákona ve věci uveřejňování osobních údajů včetně odměňování všech osob placených z veřejných rozpočtů na všech úrovních, budou samozřejmě kraje takovou jednoznačnou právní úpravu plně respektovat.

Za sebe osobně dodávám, že jsem připraven takový návrh zákona spolupřipravit, spolupředložit a prosadit v Parlamentu ČR. Zároveň osobně zahájím příští pátek jednání o změně legislativy na setkání hejtmanů s vládou a věřím, že na zvýšení transparentnosti státní správy a potřebné úpravě legislativy se shodneme.

 

Michal Hašek
předseda Asociace krajů ČR a 1. místopředseda ČSSD