Společné kontaktní pracoviště složek IZS Hodonín – Holíč zahájilo provoz

Provoz společného kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč dnes spolu s představiteli bezpečnostních orgánů z obou stran hranice v Hodoníně slavnostně zahájil hejtman Michal Hašek.

Projekt s konkrétním názvem „Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí“ je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce ČR-SR. Jak zaznělo na navazující tiskové konferenci, úkolem nového pracoviště bude zajišťování kontaktů mezi složkami integrovaného záchranného systému na obou stranách hranice a to pro případy možných příhraničních akcí. Dalším úkolem nového kontaktního pracoviště bude i podpůrné působení při předávání informací a také osob mezi orgány české a slovenské strany.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK