Cena Jihomoravského kraje

Stejně jako v předchozích letech i letos bude udělena významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje (JMK). Návrhy mohou podávat zastupitelé, obce, spolky, ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. srpna. Podané návrhy na udělení této ceny bude shromažďovat vedoucí odboru kancelář hejtmana. Krajští zastupitelé budou o oceněných rozhodovat v průběhu září. Předání Cen Jihomoravského kraje se letos uskuteční v závěru měsíce října v Mikulově.

„Udělením Ceny Jihomoravského kraje oceňujeme vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na jižní Moravě narodily, žijí nebo jsou s naším regionem spojeny svým působením. Vím, že takových osobností, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, má náš kraj mnoho. Věřím proto, že budeme moci takto na jejich život a dílo upozornit nejširší veřejnost. Jsem rád, že tento rok je výjimečný tím, že návrhů na udělení ceny JMK jsme do dnešního dne obdrželi více než v minulých letech,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

V loňském roce se držiteli Ceny Jihomoravského kraje stali tito laueráti v následujících oblastech: Osobnost, jejíž život reprezentuje Jihomoravský kraj, přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu – Jan Kux, Za záchranu lidského života – Pavel Tobiáš, Historické vědy – Bořivoj Dostál (in memoriam), Výtvarné umění – Stanislav Sedláček, Výtvarné umění – František Cundrla, Architektura a urbanismus – Mojmír Čevela (in memoriam), Hudba – Václav Věžník, Práce s mládeží – Stanislav Dušek, Cena za aktivity spojené s pomocí zdravotně postiženým (v návaznosti na Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2010-2012) – Pavlína Riglová.