Pracovní návštěva Lednicko-valtického areálu

 

S aktuálními problémy mikroregionu Lednicko-valtického areálu se při své dnešní pracovní návštěvě seznamoval hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Spolu se starostou Lednice Liborem Kabátem jednali zejména o další realizaci projektu multifunkčního centra v areálu zámeckých jízdáren. Projekt získal dotaci téměř půl miliardy korun z Operačního programu Památky do života. Na obecním úřadě oba představitelé hovořili o podpoře lázeňství, které patří k dlouhodobým prioritám kraje (zde jde mj. o obecní projekt lázeňské kolonády), a záležitostech krajské silniční sítě. Jedná se o obchvat Lednice a opravu komunikace Lednice – Nejdek a také o přípravu cyklostezky Lednice - Břeclav.

V areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity si hejtman Hašek prohlédl projekt Akademické zahrady, podpořený Jihomoravským krajem, který je těsně před dokončením. Spolu se starostou Lednice jednal hejtman s představiteli fakulty o další spolupráci v oblasti turistiky a cestovního ruchu.

Následné diskuse hejtmana Haška se starostou Valtic Pavlem Trojanem se zúčastnil také poslanec Jiří Petrů. Hovořilo se o aktuálních záměrech města Valtice, opravách komunální infrastruktury a o podpoře významných spolků a společenských akcí ve Valticích, například Valtického vinobraní.

Součástí pracovního výjezdu do Lednicko-valtického areálu byla i návštěva Střední odborné školy vinařské a středního odborného učiliště zahradnického ve Valticích. Hejtman Hašek s ředitelkou školy Ivanou Machovcovou diskutoval o výsledcích žáků školy u státních maturit, o aktualizaci dlouhodobé koncepce školy zejména v oblasti vinařství a vinohradnictví, kde hejtman navrhl větší zapojení odborné vinařské veřejnosti do této koncepce. Hejtman se také zajímal o zahraniční spolupráci se školami v Rakousku, Německu a Francii. Na závěr si prohlédl pracovní pozemky školy a školní hospodářství.

Posledním bodem návštěvy byl pracovní oběd hejtmana Haška se starostkami a starosty mikroregionu Lednicko-valtického areálu (LVA). Zde hejtman nastínil další záměry Jihomoravského kraje v území LVA a nabídl spolupráci při tvorbě pilotní strategie rozvoje LVA. Dalšími tématy diskuse byly otázky protipovodňových opatření, rozvoje vinařské turistiky a cykloturistiky a otázky ochrany přírody a krajiny v LVA.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK