Michal Hašek: Další Fuksova rána do vazu českých zemědělců

 


Poté, co se Ivan Fuksa „zasloužil“ o snížení podpor českým zemědělcům a výrazně tak omezil jejich konkurenceschopnost v Evropské unii, přichází z ministerstva zemědělství další Jobova zpráva: zrušení podpory na výstavbu bioplynových stanic.

Jako velmi nepovedený vtip z kategorie černého humoru musela minulý pátek připadat českým zemědělcům tisková zpráva ministerstva zemědělství, ve které jim bylo oznámeno zastavení administrace žádostí na realizaci bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova. Pobavený smích však nebyl na místě, jelikož ministr Fuksa bohužel nežertoval. A co hůře, tisková mluvčí ministerstva zemědělství nebyla pravděpodobně jediná, kdo touto zprávou tlumočil něčí rozhodnutí, ale také ministr Fuksa nejspíše tlumočil rozhodnutí někoho zcela jiného. Zda to bylo rozhodnutí samotného premiéra, či nějaké energetické lobby, by měl ministr sám sdělit veřejnosti. Jedno je ale jisté – tento krok postrádá jakoukoliv logiku a kompetentnost a je vysoce nekorektní zejména vůči zemědělcům.

Právě Ivan Fuksa by přitom měl nejlépe vědět, jak neférově se jeho ministerstvo zachovalo. Byl to totiž on, kdo ještě v březnu tohoto roku dotace na výstavbu bioplynových stanic podporoval a dokonce 10. března v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil: „Bioplynové stanice se budou i nadále podporovat, ale budou se podporovat s tím, že nechceme, aby nám právě rozorávali ty bezpečné pole, kde nehrozí eroze, a aby tam místo toho pěstovali kukuřici.“ Co jiného by měli čeští zemědělci považovat za záruku, než jasná slova ministra zemědělství o pokračující podpoře? Ve svém prohlášení ministr zcela správně pojmenoval problém, který může výstavba tzv. bioplynek přinést – neúměrné rozšíření pěstování kukuřice, které by vedlo k erozi zemědělské půdy. To se ale dá řešit zcela konkrétními opatřeními, jako je například zvýšení dotací na bioplynové stanice zpracovávající odpady a snížení dotací právě na bioplynky zaměřené na kukuřici. Ministerstvo zemědělství ale jedním nepromyšleným mávnutím ruky smetlo ze stolu všechny projekty.

Argumentů pro svůj postup přitom předkládá ministerstvo minimum, a i těch pár předložených důvodů zní téměř absurdně. V páteční tiskové zprávě mimo jiné stojí, že existuje „riziko neúměrného nárůstu výkupu dotované energie“. Jak může ministerstvo tyto obavy použít jako argument, když plán výstavby bioplynových stanic je jasně dán ve vládním dokumentu Národní akční plán, kde se počítá s tím, že v roce 2020 dosáhne energie z obnovitelných zdrojů v České republice objemu 13,1% z celkového množství? V tomto dokumentu je navíc také jasně stanoven růst počtu bioplynových stanic a jejich výkon. Na konci letošního roku bude tento výkon zhruba 140 MW, přičemž Národní akční plán počítá již s výkonem 147 MW. Když jsme již dnes pozadu oproti tomuto plánu, jak může hrozit neúměrný nárůst počtu těchto bioplynek a výkupu dotované energie? To je čirý nesmysl.

Ministr Fuksa asi zjevně také zapomněl, že na podporu výstavby bioplynových stanic jsou vázány nemalé finanční prostředky z Evropské unie. Ty budou tímto rozhodnutím také ohroženy. Zde pak začíná být nesrozumitelný i druhý argument ministerstva zemědělství, totiž „úspora finančních prostředků“. Nejen že jsou ohroženy evropské dotace, ale samotné bioplynové stanice jsou pro státní rozpočet mnohem více „výdělečné“, než „prodělečné“. V České republice drtivou většinu bioplynových stanic provozují české zemědělské podniky, které tím přispívají k zaměstnanosti na venkově a 100% daní svých a svých zaměstnanců odvádějí v naší zemi. Vzhledem k tomu, že výstavba bioplynových stanic je investičně náročná a obsahuje velké procento stavebních prací a dodávek technologií z České republiky, dochází tak k další zaměstnanosti a odvodům daní do českého rozpočtu.

Podpora venkova z hlediska pracovních příležitostí, životního prostředí i finanční podpory zemědělců je u bioplynových stanic neoddiskutovatelná. Například pro chovatele prasat to mohl být způsob, kterým by je stát systémově podpořil a zlepšil jejich stále se zhoršující situaci. Zdravý rozum i obyčejná lidská slušnost tedy velí pozastavit se nad tímto nepochopitelným krokem ministerstva zemědělství a požadovat po panu ministrovi vysvětlení jeho počínání.

Osobně jsem již v této věci připravil interpelaci na ministra zemědělství Ivana Fuksu, kterou ještě dnes podám a ve které po něm toto vysvětlení požaduji. Nejsem si ale jist, že existuje nějaké takové logické vysvětlení, tedy minimálně ne v souladu se slušným a čestným jednáním. To se spolu s koncepčností, zdravým rozumem a snahou pomoci českým zemědělcům již z ministerstva pod vedením Ivana Fuksy vytratilo. Zbývá se pouze zeptat: Jakou další ránu se chystáte, pane ministře, zasadit českým zemědělcům?

 

Michal Hašek,
hejtman Jihomoravského kraje, stínový ministr zemědělství za ČSSD