Hašek: Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje začínající podnikatele

 

Jihomoravský kraj napomáhá, uplatnění inovací v praxi cestou budování efektivní infrastruktury např. inkubátorů, které nabízejí chráněné prostředí pro inovativní firmy. Smyslem inkubátorů je koncentrovat v jednom místě různé nástroje podpory podnikatelům v počáteční fázi existence firmy např. poskytováním specializovaného poradenství, prostory pro firmu a další služby koncentrované na jednom místě. V současné době Jihomoravský kraj disponuje Technologickým inkubátorem II. o velikosti 2 900 m2 a prostorem pro cca 25 inovativních firem a Biotechnologickým inkubátorem INBIT s 2 957 m2 ploch pro asi 25 začínajících biotechnologických firem. Původní firma Y Soft, s.r.o. začínala jako inkubovaná firma v Technologickém inkubátoru VUT a pan Muchna získal titul Začínající podnikatel roku 2006 České republiky.

Základem ekonomické stability regionu je malé a střední podnikání, který Jihomoravský kraj podporuje prostřednictvím dotací začínajícím podnikatelům, dotací hospodářským komorám v Jihomoravském kraji a budováním již zmíněné infrastruktury využívané podnikatelskými subjekty.

Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je jednou z forem podpory malého a středního podnikání již několik let. Tento dotační program je každoročně vyhlašován již od roku 2003, dříve pod názvem Grantový program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele, jehož cílem je rozvíjet podnikatelské prostředí na území Jihomoravského kraje, podpořit drobné podnikatele v regionu v počáteční fázi podnikání pomocí dotace a tím zvýšit míru zaměstnanosti obyvatelstva v kraji.

Po dobu trvání tohoto dotačního programu (tj. od roku 2003) bylo podpořeno celkově 265 žadatelů o dotace. Celkově byly jednotlivým příjemcům schváleny dotace v celkové výši 15, 344 mil. Kč.

Ekonomický růst dnes stále více souvisí se schopností regionálních ekonomik přizpůsobovat se a inovovat. Značné úsilí proto jižní Morava věnuje vytváření prostředí, které podporuje výzkum, vývoj a inovace. Strategickým plánem, jak toho dosáhnout, je Regionální inovační strategie (RIS), jejíž třetí verze rozpracovává čtyři hlavní oblasti: poradenství a služby pro inovativní firmy, transfer technologií, internacionalizaci a lidské zdroje. První tři okruhy do praxe uvádí Jihomoravské inovační centrum (JIC), na které se obrací podnikaví studenti, začínající podnikatelé, firmy s inovativními nápady či vědci a univerzity. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji s cílem efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v JMK. JCMM mimo jiné administruje program SoMoPro – programu na podporu příchodu špičkových vědců na vědeckovýzkumná pracoviště v Jihomoravském kraji.

Jihomoravský kraj investuje do podpory inovačního podnikání nemalé prostředky. Od roku 2003 kraj podpořil tyto aktivity částkou 160 mil Kč a 82 mil Kč přispěl na stavbu inkubátorů (tzv. Innovation Parku JIC).

Celková podpora Jihomoravského kraje prostřednictvím specializovaných sdružení zaměřených na podporu inovačního podnikání, využití vědy, výzkumu a vývoje včetně zajištění lidských zdrojů (JIC a JCMM) dosáhla v roce 2010 částky 69,551 mil. Kč s tím, že pro rok 2011 je plánována dotační podpora ve výši 72,500 mil. Kč.


JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje