Hejtman na pracovní návštěvě Blanska

 

Hejtman JMK Michal Hašek dnes dopoledne navštívil na pracovním výjezdu Blansko. Na blanenské radnici jednal se starostou Lubomírem Toufarem o aktuálních problémech města a rozvojových prioritách města a regionu.

Hejtman Hašek přislíbil pomoc Blansku v urychlení přípravy projektu silničního průtahu městem, který tvoří krajská komunikace II/374, dále jednali o projektech financovaných z ROP a budoucnosti evropských fondů po roce 2013. Hejtman Hašek poděkoval vedení Blanska za spolupráci městské nemocnice při tvorbě nové koncepce lůžkové péče v Jihomoravském kraji a informoval starostu o postupu výstavby Senior centra, krajské příspěvkové organizace.

Tam také směřovala další část hejtmanovy návštěvy Blanska - v doprovodu starosty Lubomíra Toufara se Michal Hašek zúčastnil kontrolního dne přímo na stavbě nového pavilonu Senior centra. Pavilon zvýší kapacitu té části Senior centra, která poskytuje službu domova se zvláštním režimem pro seniory trpící syndromem demence. Na stavební část třípodlažního objektu, situovaného na volné ploše v zahradě a spojeného zastřešeným krčkem se současným objektem Senior centra, vynaloží Jihomoravský kraj 42,2 milionů korun z úvěrového programu Evropské investiční banky. Jak hejtmana Haška informovala ředitelka zařízení Lenka Dražilová, nový třípodlažní pavilon poskytne domovu dalších 40 lůžek ve dvou odděleních. Provoz nového objektu bude zahájen na podzim příštího roku.

Blanenský pavilon pro seniory je jednou z akcí ze série deseti podobných investic ve všech okresech kraje. Rekonstrukcí dosavadních a výstavbou nových zařízení vznikne v kraji celkem 545 nových lůžek pro seniory. Vzhledem k demografickému vývoji a stále rostoucímu počtu osob s různě závažnými stavy demence se těžiště péče stále více přesouvá do domovů se zvláštním režimem.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK