Kondolence předsedy Asociace krajů ČR JUDr. Michala Haška velvyslanci Norského království v ČR

Předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek vyjádřil osobně i jménem všech hejtmanů norskému velvyslanci v ČR svou hlubokou lítost nad tragédií, která postihla Norské království a která svým rozsahem, neočekávaností, a brutalitou hluboce zasáhla všechny demokraticky smýšlející lidi.


„Děsivé krvavé události v Norsku mne šokovaly. V krásné zemi fjordů byly krutě povražděny desítky nevinných lidí. Po temné noci jako by nevyšlo slunce. Vyslovuji touto cestou hlubokou soustrast všem pozůstalým, všem lidem v Norsku. Buďme nyní v našich myslích s tvrdě zkoušenými obyvateli severské země,“ uvedl hejtman Hašek.
 

Plné znění kondolence ZDE (pdf, 72 kB)