Kraj nadále podporuje vznik Janáčkova kulturního centra

 

Rada Jihomoravského kraje schválila dopis hejtmana JMK primátorovi Statutárního města Brna ve věci realizace projektu novostavby Janáčkova kulturního centra v Brně.
 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v závěru roku 2009 Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci novostavby Janáčkova kulturního centra mezi Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem, Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a Ministerstvem kultury ČR. Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Krajská hospodářská komora jižní Moravy se v Memorandu zavázaly ke společnému postupu při přípravě a realizaci projektu. Jihomoravský a město Brno se rovněž zavázaly zapracovat do svých rozpočtů finanční prostředky k realizaci projektu, jehož celkové náklady na výstavbu mají dosáhnout 1,2 mld. Kč. Při předpokládané účasti České republiky na projektu částkou 600 milionů korun se kraj hodlá podílet 100 miliony korun, město Brno částkou 200 milionů korun a zbývající prostředky ve výši 300 milionů mají být zajištěny prostřednictvím Krajské hospodářské komory ze soukromých zdrojů. Memorandum ovšem nebylo podepsáno ze strany Ministerstva kultury ČR, které mělo garantovat účast státu na připravovaném projektu.

„Když jsem se spolu s primátorem Onderkou obrátil na premiéra Nečase a ministry Kalouska a Bessera, tak v písemné odpovědi bylo uvedeno, že je to bohulibý záměr, ale do Brna nepošlou z Prahy ani korunu,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Rada mě pověřila, abych požádal o stanovisko Statutárního města Brna k dalšímu postupu v otázce výstavby Janáčkova kulturního centra v této situaci“.

Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci novostavby Janáčkova kulturního centra může být bez účasti státu jen velmi těžko v původní podobě realizováno, protože podíl státu na financování tohoto projektu měl tvořit polovinu předpokládaného rozpočtu.  „Za této situace se obracím jménem kraje na pana primátora, aby si Brno a kraj vyjasnily svůj další postup. Za Jihomoravský kraj říkám, že nadále podporujeme vznik Janáčkova kulturního centra, hlásíme se k našemu závazku spolufinancovat celou věc z rozpočtu Jihomoravského kraje, nicméně velmi pravděpodobně budeme muset věc přehodnotit zejména v otázce hledání zdrojů. Vedení kraje chce také vědět, v jaké lokalitě Rada města Brna podporuje výstavbu Janáčkova kulturního centra a zda hodlá Statutární město Brno společně s Jihomoravským krajem hledat jinou variantu financování a realizace projektu,“ zdůraznil hejtman Hašek.