V Zadaru vznikne lektorát češtiny

 

Rada Jihomoravského kraje schválila projekt „Výuka českého jazyka v Zadaru“. Jedná se o další konkrétní naplňování spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou v oblasti vědy a vysokoškolského vzdělání.

V rámci této spolupráce bude zahájena činnost lektorátu českého jazyka na Katedře kroatistiky a slavistiky Univerzity v Zadaru. Každý akademický rok jsou v rámci stávajícího učebního plánu výše zmíněné katedry zavedeny volitelné předměty Český jazyk 1 a Český jazyk 2. Výuka probíhá dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách.

Dle možnosti lektora jsou při lektorátu vyvíjeny i další aktivity směřující k vyšší informovanosti studentů o České republice a Jihomoravském kraji, o existujících kurzech češtiny v ČR a učebnicích, dostupných překladech českých knih do chorvatštiny atd.

Znalost jazyka může být využita nejen v oblasti turismu, ale studentům nabídne i možnost věnovat se překladatelské a tlumočnické činnosti v rámci prohlubování vzájemné spolupráce regionů. „Jsem přesvědčen, že absolventi se stanou v budoucnosti propagátory česko-chorvatských vztahů, tak jako tomu je v případě již osvědčeného dlouholetého lektorátu českého jazyka v srbské Šumadiji,“ uvedl hejtman Michal Hašek.