Podpora subjektům v sociální oblasti

 

Dotaci ve výši 26 100 korun pro občanské sdružení AMICUS - BRNO schválila Rada Jihomoravského kraje. „Toto občanské sdružení se věnuje lidem postižených psychickými poruchami a fungování rodin, které pečují o své rodinné příslušníky, kteří mají určitou psychickou poruchu. Jednali jsme s vedením této organizace, protože se podílejí také na připomínkách k legislativě, například k režimu pobytu v ústavních zařízeních, spolupracují s nízkoprahovými zařízeními a chráněným bydlením,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Další dotace, tentokrát 200 000 korun, byla schválena pro G-centrum Mikulov na pořízení šikmé schodišťové plošiny. Pořízení plošiny je nezbytné k odstranění bariéry při přímém vstupu z budovy do zahrady organizace. Doposud je nutné klienty zdlouhavě převážet, což způsobuje časové a dopravní komplikace. „Jde o zařízení města Mikulova pro seniory, pomáháme tak městu řešit složitou situaci ve financování v oblasti sociální péče,“ řekl hejtman Hašek.