Jihomoravský kraj chystá firemní mateřskou školku

 

Rada Jihomoravského kraje dnes schválila přípravu realizace první etapy firemní mateřské školky Jihomoravského kraje s názvem „Zajištění péče o děti – dětský koutek“.

V první etapě se počítá s využitím dětského koutku „Maceška“ pro děti pracovníků Krajského úřadu JMK v pobočce střediska volného času Lužánky LATA v Brně na Plovdivské 8 od září 2011 pro přibližně 10 dětí zaměstnanců Jihomoravského kraje.

V další fázi by mělo jít o vybudování tzv. modulární mateřské školy na ulici Údolní v blízkosti Obilného trhu. Jedná se o pozemek, který je ve vlastnictví JMK. Zde by měla vzniknout nákladem cca 11 milionů korun dvoutřídní firemní mateřská školka pro přibližně 50 dětí (děti zaměstnanců Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací). Svou činnost by zahájila od září 2012. "Chtěli jsme vyjít vstříc nejen našim zaměstnancům. Chceme dát také najevo, že projekty firemních školek mají naši podporu," uvedl na následné tiskové konferenci hejtman Michal Hašek.

Krajská rada rovněž schválila přípravu projektu „Výstavba firemní mateřské školky Jihomoravského kraje“ k předložení do Regionálního operačního programu Jihovýchod, Prioritní osa 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, Oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu.

 

foto JMKfoto JMKfoto JMK