Krajský regulační řád Jihomoravského kraje schválen

 

Rada Jihomoravského kraje dnes schválila nařízení, kterým se vydává Krajský regulační řád Jihomoravského kraje pro případ smogové situace.

Jedná se o stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit stanovený prováděcím právním předpisem a je nutné regulovat zdroje znečišťování ovzduší. Regulační opatření budou vyhlašována na nezbytně nutnou dobu jen s uvedením důvodu a území, na které se vztahují. „Jde o jedno z mála právních předpisů, které vydává Jihomoravský kraj ve formě nařízení,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „V regulačním řádu Jihomoravského kraje jsou uvedeni provozovatelé konkrétních možných zdrojů znečišťování ovzduší, na které zdroje se regulační opatření vztahuje a jaká omezení jsou povinni strpět. Subjekt, kterého se budou tato regulační opatření dotýkat, je povinen toto opatření dodržovat po celou dobu,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Konkrétní opatření na regulaci zdrojů budou po schválení regulační řádu Jihomoravského kraje uvedena v regulačních řádech pro provoz stacionárních zdrojů, které bude schvalovat Česká inspekce životního prostředí.
Text Krajského regulačního řádu je uveden ZDE (doc, 93 kB).