Hejtman Michal Hašek jednal s velvyslanci zemí Evropské unie

K hlavním tématům patřila spolupráce evropských regionů a budoucí podoba kohezní a společné zemědělské politiky

Hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek dnes na neformálním obědě jednal s mimořádnými a zplnomocněnými velvyslanci Slovenska, Maďarska, Itálie, Francie a Rakouska v ČR.

Ve velmi přátelské a neformální atmosféře byly hlavními tématy jednání zejména otázky související s klíčovými otázkami budoucího vývoje Evropské unie, zejména problematika definování cílů kohezní politiky 2014+, tvorba společné zemědělské politiky, příprava rozpočtu a další aktuální otázky.

Michal Hašek jako stínový ministr zemědělství informoval velvyslance o postoji ČR k návrhu společné zemědělské politiky. Zdůraznil, že pro ČR je nepřijatelné nadále pokračovat v nerovných podmínkách mezi starými a novými zeměmi EU a odmítl „zastropování“ dotací dle velikosti farem a vytváření jakéhokoliv, byť skrytého, modelu soupeření národních rozpočtů v dotační politice. „Zastropování podpor podle velikosti farem je pro nás nepřijatelné a diskriminační,“ uvedl hejtman Hašek. V rámci společné zemědělské politiky musí být cílem vytváření konkurenceschopnosti nikoliv pouze mezi jednotlivými členskými státy – podmínky společné zemědělské politiky musí být spravedlivé a rovné pro všechny členské země.

Samostatným tématem bylo vzájemné informování se o konkrétní spolupráci mezi jednotlivými regiony. Klíčovým předpokladem pro další ekonomicko-sociální rozvoj Evropy musí být posílení postavení regionů jakožto primárního nositele rozvoje, inovace, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, včetně adresnější alokace finančních prostředků v rámci nové kohezní politiky 2014+ a společné zemědělské politiky – budoucnost Evropy je v Evropě regionů.

Při debatě se hejtman Hašek také zajímal o aktuální dění v jednotlivých zemích s důrazem na realizované reformy. K současné situaci v eurozóně hejtman Michal Hašek uvedl: „V sázce je hodně a my se nemůžeme tvářit, že se nás to netýká.“ V této souvislosti informoval velvyslance o postojích regionů k návrhům vládních reforem stávajícího kabinetu pod vedením Petra Nečase.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK