Pracovní návštěva Otnic

Hejtman Michal Hašek dnes spolu s krajskou radní Marií Cackovou navštívili Domov pro postižené děti LILA v Otnicích, příspěvkovou organizaci kraje.

Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 35 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením, ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Nejčastější diagnóza je Downův syndrom, dětská mozková obrna, vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.

„Probírali jsme zde zejména financování, obtížnou situaci, která je dána tím, že rodiče dětí přispívají pouze 49 Kč na stravování. Pracovníci domova proto čekají na novou legislativní úpravu,“ řekl hejtman Hašek.

Hejtman se také v Otnicích seznámil s fungováním obecní čistírny odpadních vod, která je ve zkušebním provozu. Starosta obce a krajský zastupitel Pavel Prokop hejtmanovi dále přiblížil stavbu sběrného dvora, který vzniká za přispění kraje a Státního fondu životního prostředí. „Jednali jsme spolu o možnosti finančního navýšení prostředků z krajského rozpočtu na podporu právě takovýchto sběrných dvorů v obcích Jihomoravského kraje,“ řekl hejtman Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK