Přehled právních předpisů Jihomoravského kraje

 

 

 

Rok 2002


č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2002, částka 2)

 


Rok 2003


č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2003, částka 1)


č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru(publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2003, částka 1)


č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2003, částka 2)

 


Rok 2004


č. 24 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2004, částka 2)


č. 25 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2004, částka 2) 
 

č. 164 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2004, částka 9)


č. 309 - Vyhláška Jihomoravského kraje, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2004, částka 16)


č. 384 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2004, částka 21)

 


Rok 2005


č. 19 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 24/2004, kterým se vydává Požární poplachový plán Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2005, částka 2)

 


Rok 2006


č. 228 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2006, částka 15)


č. 229 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2006, částka 16)


č. 230 - Vyhláška Jihomoravského kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Břeclavska - poznámka: zrušena rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25.11.2009 č.j. 3 Ao 1/2007-210 (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2006, částka 17)

 


Rok 2007


č. 1-  Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 229/2006, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2007, částka 1)

 


Rok 2008


č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní památky Trkmanec-Rybníčky, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a vyhlášení jejího ochranného pásma(publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2008, částka 1)


č. 170 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2008, částka 11)


č. 171 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2008, částka 11)


č. 172 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní památky Mniší Hora, stanovení jejích bližších ochranných podmínek, vyhlášení jejího ochranného pásma a vymezení činností vázaných v ochranném pásmu na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2008, částka 12)

 


Rok 2009


č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní památky V olších (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2009, částka 7)


č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní památky U Staré Vápenice (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2009, částka 7)


č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní památky Rybičková skála (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2009, částka 7)


č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Dyje pro území Jihomoravského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Moravy pro území Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2009, částka 8)

 


Rok 2010


č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodního parku Bobrava (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2010, částka 2)


č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodního parku Údolí Bílého potoka(publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2010, částka 2)


č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č. 228/2006 (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2010, částka 7)


č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2010, částka 8)


č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní památky Křtinský lom (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2010, částka 9)


č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní rezervace Holé vrchy a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2010, částka 9)

 


Rok 2011


č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodního parku Oslava (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2011, částka 6)


č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní památky Na lesní horce (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2011, částka 8)


č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní památky Biskoupský kopec (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2011, částka 8)

 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se vydává Krajský regulační řád Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2011, částka 10

 

č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodního parku Říčky (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2011, částka 11)

 

č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 29.8.2011, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2011, částka 12)

 

č. 7 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 20.10.2011, o stanovení maximálních cen jízdného v integrované dopravě na území Jihomoravského kraje v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2011, částka 13) 

 

Rok 2012

 

 č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 15.11.2011, o zřízení Přírodní rezervace Slunná a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 1)

 

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 03.11.2011, o zřízení Přírodního parku Strážnické Pomoraví (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 1)

 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 02.02.2012, o zřízení Přírodního parku Střední Pojihlaví (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 3)


č. 4 -
Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 16.02.2012, o zřízení Přírodní památky Pánov a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 3)

 

č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 22.03.2012, o zřízení Přírodní památky Červené stráně (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 4)

 

č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 22.03.2012, o zřízení Přírodní památky Knížecí les (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 4)

 

č. 7 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 22.03.2012, o zřízení Přírodní památky Přísnotický les (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 4)

 

č. 8 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 22.03.2012, o zřízení Přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 4)

 

č. 9 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 22.03.2012, o zrušení Vyhlášky Okresního národního výboru Brno-venkov, kterou se zřizuje chráněný přírodní výtvor "Prales" ("Slunná") (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 4) 

 

č. 10 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.05.2012, o zřízení Přírodního parku Niva Jihlavya o omezení využití jeho území (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 6)

 

č. 11 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 28.06.2012, kterým se mění nařzení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých zněčišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlěpšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění pozdějších předpisů (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 7)

 

č. 12 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 28.06.2012, o zřízení Přírodní památky Zápověď u Karlína a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 8)

 

č. 13 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 28.06.2012, o zřízení Přírodní památky Trenckova rokle a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 8)


č. 14 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 30.07.2012, o zřízení Přírodní památky Žebětín a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 9)

 

č. 15 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 12)

 

č. 16 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 13)

 

č. 17 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012 o zřízení Přírodní památky Žleby a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 13)

 

č. 18 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012 o zřízení Přírodní památky Paví kopec a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 13) 

 

č. 19 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012 o zřízení Přírodní památky Louky pod Kumstátem a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 13)

 

č. 20 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012 o zřízení Přírodní památky Zimarky a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 13)

 

č. 21 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012 o zřízení Přírodní památky Špidláky a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 13)

 

č. 22 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012 o zřízení Přírodní památky Velický hliník a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 13)

 

č. 23 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012 o zřízení Přírodní parku Jevišovka a omezení využití jeho území (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 13)

 

č. 24 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012 o zřízení Přírodní parku Rokytná a omezení využití jeho území (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 13)

 

  Rok 2013

 

č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 21.02.2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 3)
 

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 07.03.2013, o zřízení Přírodní památky Rojetínský hadec (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 3)
 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 4.4.2013, o zřízení Přírodního parku Niva Dyje a o omezení využití jeho území (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 4)

 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 26.08.2013, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 7)


č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 26.08.2013 o zřízení Přírodní památky Údolí Kohoutovického potoka a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 8)

 

č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 26.08.2013 o zřízení Přírodní památky Na kutinách a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 8)

 

č. 7 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.10.2013 o zřízení Přírodní památky Vypálenky a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 9)

 

č. 8 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 3.10.2013 o zřízení Přírodní památky Čekal a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 9)

 

č. 9 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 3.10.2013 o zřízení Přírodní památky Ječmeniště a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 9)

 

č. 10 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 3.10.2013 o zřízení Přírodní památky Kameníky a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 9)

 

č. 11 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 3.10.2013 o zřízení Přírodní památky Načeratický kopec a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 9)

 

č. 12 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 3.10.2013 o zřízení Přírodní památky Skalky u Havraníků a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 9)

 

č. 13 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 3.10.2013 o zřízení Přírodní památky Vrbovecký rybník a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 9)

 

č. 14 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 31.10.2013 o zřízení Přírodní památky Pustý mlýn (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 10)

 

č. 15 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 31.10.2013 o zřízení Přírodní památky Bezourek (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 10)

 

č. 16 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 31.10.2013 o zřízení Přírodní památky Budkovické slepence (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 10)

 

č. 17 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 31.10.2013 o zřízení Přírodní památky Člupy (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 10)

 

č. 18 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 31.10.2013 o zřízení Přírodní památky Nové hory (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 10)

 

č. 19 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 31.10.2013 o zřízení Přírodní památky Polámanky (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 10)

 

č. 20 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013 o zřízení Přírodní památky Mašovecký lom a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 10)

 

č. 21 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Dyjské svahy a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 11)

 

č. 22 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Kopečky u Únanova (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 11)

 

č. 23 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Lom u Žerůtek a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 11)
 

č. 24 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Štěpánovský lom a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 11)
 

č. 25 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Skalky u Sedlece a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 11)

 

č. 26 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Kaolinka a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 11)

 

č. 27 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Bau a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 11)
 

č. 28 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Horní Karlov a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2013, částka 11)

 


Rok 2014 

 

č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Zmijiště a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 1)

 

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky U Huberta a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 1)

 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Spálená a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 1)
 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Peotržený rybník a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 1)
 

č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní památky Lapikus a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 1)
 

č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodního parku Rakovecké údolí a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 1)
 

č. 7 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 14.11.2013, o zřízení Přírodní rezervace Pod Havranem a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 1)

 

č. 8 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013, o zřízení Přírodní památky Výrovické kopce a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 2)

 

č. 9 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013, o zřízení Přírodní památky Božický mokřad a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 2)

 

č. 10 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013, o zřízení Přírodní památky Červený rybníček a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 2)


č. 11 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013, o zřízení Přírodní památky Kamenná hora u Derflic a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 2)

 

č. 12 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013, o zřízení Přírodní památky Pustý kopec u Konic a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 2)

 

č. 13 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013, o zřízení Přírodní památky Studánkový vrch a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 2)

 

č. 14 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013, o zřízení Přírodní památky Široký a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 2)
 

č. 15 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013 o zřízení Přírodní památky Ve Žlebě a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 2)


č. 16 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013 o zřízení Přírodní památky Hovoranské louky a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 3)

 

č. 17 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013 o zřízení Přírodní rezervace Písečný rybník (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 3)

 

č. 18 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013 o zřízení Přírodní památky Orlí hnízdo a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 3)
 

č. 19 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013 o zřízení Přírodní památky Petrovy skály a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 3)

 

č. 20 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013 o zřízení Přírodní památky Tasovické svahy a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 3)

 

č. 21 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2013 o zřízení Přírodní rezervace Templštejn a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 3)

 

č. 22 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 23.1.2014 o zřízení Přírodní rezervace Cornštejn a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 4)


č. 23 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 23.1.2014 o zřízení Přírodní rezervace Na Bítovské cestě a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 4)

 

č. 24 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 9.1.2014 o zrušení Vyhlášky Národního výboru města Brna, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "Údolí Kohoutovického potoka" (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 4)

 

č. 25 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 20.3.2014 o zřízení Přírodní památky Pekárka (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 6)

 

č. 26 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 20.3.2014 o zřízení Přírodní památky Stepní stráně u Komořan a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 6)
 

 

č. 27 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 20.3.2014 o zřízení Přírodní památky Kamenný vrch u Kurdějova a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 7)

č. 28 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 20.3.2014 o zřízení Přírodní památky Přední kopaniny a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 7)

č. 29 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 29.5.2014 o zřízení Přírodní památky Úvalský rybník a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 8)

 

č. 30 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 29.5.2014 o zřízení Přírodní památky Černice a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 8)

 

č. 31 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24.6.2014 o zřízení Přírodního parku Mikulčický luh a o omezení využití jeho území (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 9)

 

č. 32- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 6.8.2014 o zřízení Přírodní památky Letiště Marchanice a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 13)

 

č. 33- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 6.8.2014 o zřízení Přírodní památky Hochberk a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 13)
 

č. 34- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 6.8.2014 o zřízení Přírodní památky Miliovy louky a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 13)
 

č. 35- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25.8.2014 o zřízení Přírodní památky Letiště Milotice a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 14)
 

č. 36- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25.8.2014 o zřízení Přírodní památky Bílý kopec u Čejče a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 14)
 

č. 37- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.9.2014 o zřízení Přírodní památky Přední Galašek (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 14)
 

č. 38- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.9.2014, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 14)
 

 

č. 39- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24.9.2014 o zřízení Přírodní památky Velatická slepencová stráň (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 15)
 

č. 40- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24.9.2014 o zřízení Přírodní památky Santon a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 15)

 

č. 41- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24.9.2014 o zřízení Přírodní památky Lipiny a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 15)


č. 42- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24.10.2014 o určení obecního úřadu Mokrá-Horákov obecným stavebním úřadem (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 16)

 

 

č. 43- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.11.2014 o zřízení Přírodní památky Trávní dvůr a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 17)

 

č. 44- Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 9.10.2014 o zřízení ochranného pásma přírodní rezervace Pavlovské mokřady (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 17)

 

Rok 2015

č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24.9.2014 o zřízení Přírodní památky Květnice (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2015, částka 1) 

 

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 12.2.2015 o stanovení maximálních cen jízdného v integrované dopravě na území Jihomoravského kraje v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2015, částka 4)

 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 9.4.2015 o zřízení Přírodní památky Malhostovické kopečky (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2015, částka 7)

 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 30.07.2015, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2015, částka 12)

 

č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 28.07.2015, o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2015, částka 12)

 

č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 10.09.2015 o zrušení Přírodní památky Na hájku (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2015, částka 13)

 

č. 7 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 08.10.2015 o zřízení Přírodní památky Stračí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2015, částka 14)

 

Rok 2016
č. 1 - Obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2015, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 - 2025 (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 1 

 

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 5. 5. 2016 o zřízení Přírodní památky Bouchal (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 8)

 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 5. 5. 2016 o zřízení Přírodní památky Nad řekami (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 8)

 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 5. 5. 2016 o zrušení Přírodní památky Žabárník (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 8)

 

č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 19. 5. 2016 o zrušení přírodní rezervace Stupava (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 10)

 

č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 19. 5. 2016 o zrušení přírodní rezervace Špidláky (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 10)
 

č. 7 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 26. 7. 2016 o zrušení nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2009 (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 12)
 

č. 8 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25. 8. 2016 o zřízení přírodní památky Horky a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 13)


č. 9 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25. 8. 2016, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 14)

 

č. 10 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 8. 12. 2016, o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 16)
 

 

Rok 2017

č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 26. 1. 2017 o zřízení přírodní památky Sovince (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2017, částka 5)
 

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 4. 5. 2017 o zřízení přírodní památky Plácky (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2017, částka 6)

 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 12. 10. 2017, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2017, částka 11)

 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 23. 11. 2017 o zřízení přírodní památky Biskoupská hadcová step (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2017, částka 13)

 

č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 23. 11. 2017 o zřízení přírodní památky Střelická bažinka (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2017, částka 13)
 

č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 23. 11. 2017 o zřízení přírodní památky Vinohrady (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2017, částka 13)


 

Rok 2018


č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 19.12.2017, o zřízení přírodní památky Výchoz a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2018, částka 2)
 

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 19.12.2017, kterým se mění "Nařízení Jihomoravského kraje č. 3 ze dne 05.05.2016 o zřízení přírodní památky Nad řekami" (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2018, částka 2)
 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.06.2018, o zřízení přírodní památky Na Líchách (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2018, částka 9)

 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 30.7.2018 o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2018, částka 10)
 

 

Rok 2019

 

č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018 o zřízení přírodní památky Andělka (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 1)
 

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018 o zřízení přírodní památky Horka (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 1)

 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018 o zřízení přírodní památky Návrší (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 1)

 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018, kterým se mění některá nařízení o vyhlášení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 2)
 

č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018 o zřízení přírodní památky Velké Družďavy (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 2)

č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018 o zřízení přírodní památky Velký hájek (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 2)

 

č. 7 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 03.06.2019 o zřízení přírodní památky Jesličky a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 6)

č. 8 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.11.2019, o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 11)

 

č. 9 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.11.2019, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 11)

 

Rok 2020

 

č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25.5.2020, o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2020, částka 6)

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25.05.2020 o zřízení přírodní památky Hynčicovy skály (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2020, částka 7)
 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25.05.2020 o zřízení přírodní památky Patočkova hora (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2020, částka 7)
 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25.05.2020 o zřízení přírodní památky Zlobice (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2020, částka 7)
 

č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 31.08.2020, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2020, částka 13)

 

 

Rok 2021

 

č. 1 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 12.10.2020, o stanovení maximálních cen za užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2021, částka 1)
 

č. 2 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.01.2021 o zřízení přírodní památky Obůrky-Třeštěnec (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2021, částka 2)
 

č. 3 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.01.2021 o zřízení přírodní památky Písky (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2021, částka 2)

 

č. 4 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.01.2021 o zřízení přírodní památky Špice (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2021, částka 2)

 

č. 5 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 13.01.2021 o zřízení přírodní památky Zhořská mokřina (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2021, částka 2)
 


č. 6 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 30.06.2021 o zřízení přírodní památky Kamenice u Hlohovce a jejího ochranného pásma (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2021, částka 16)
 

č. 7 - Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 27.10.2021, o stanovení maximálních cen za užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel (publikováno ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2021, částka 21)