2. Právní předpisy a metodika

Právní předpisy útvaru řízení kvality

  • norma ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky
  • norma ČSN 01 0391 – Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky