Jednání o budoucnosti Janáčkova kulturního centra

O budoucnosti Janáčkova kulturního centra jednal dnes hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek s prof. Alenou Veselou, předsedkyní Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Brně a prof. Eduardem Schmidtem, předsedou Poradního sboru Rady města Brna pro kulturní politiku.

Předmětem diskuse bylo především hledání možností financování Janáčkova kulturního centra z evropských strukturálních fondů za situace, kdy vláda ČR odmítla finanční podporu tomuto projektu.

 

Již v prosinci 2009 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci novostavby Janáčkova kulturního centra mezi Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem, Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a Ministerstvem kultury ČR. Podpis ministra kultury na tomto dokumentu zatím chybí.

Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Krajská hospodářská komora jižní Moravy se v memorandu zavázaly ke společnému postupu při přípravě a realizaci projektu, mimo jiné k založení právnické osoby, která bude nositelem projektu a bude svými zakladateli pověřena jeho přípravou a realizací ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Kraj a město se rovněž zavázaly zapracovat do svých rozpočtů finanční prostředky k realizaci projektu, jehož celkové náklady na výstavbu mají dosáhnout 1,2 mld. Kč. Při předpokládané účasti České republiky na projektu částkou 600 milionů korun se kraj hodlá podílet 100 miliony korun, město Brno částkou 200 milionů korun a zbývající prostředky ve výši 300 milionů mají být zajištěny prostřednictvím Krajské hospodářské komory ze soukromých zdrojů.

Memorandum předpokládá, že novostavba Janáčkova kulturního centra bude využívána především jako koncertní sál s přirozenou akustikou světových parametrů pro pořádání symfonických koncertů, ale také jako kongresové centrum s technologickým vybavením pro pořádání kongresů, sympozií, komerčních, kulturních a společenských akcí. Součástí centra má být i zkušebna symfonického orchestru Filharmonie Brno a nahrávací studio s moderními technologiemi pro komerční i nekomerční využití.
foto JMKfoto JMK