Prohlášení hejtmana k rušení leteckého spojení Brno - Praha

Vedení Jihomoravského kraje ani vedení letiště Brno dosud nebylo dopravcem o tak závažné skutečnosti nijak informováno. Nepovažuji to za korektní způsob jednání a požádal jsem ihned vedení letiště o zjištění podrobných aktuálních informací.

Potvrzuje se, že ČSA (nyní prostřednictvím smluvního partnera) neměly zájem na podpoře a rozvoji leteckého spojení Brno – Praha, což dokazují i časy odletů poskytnuté ČSA smluvnímu partnerovi. Je to nepříjemná situace nikoliv kvůli spojení Brna a Prahy, ale kvůli návaznosti dalších linek s odletem z Prahy.

Mrzí mě, jak národní dopravce soustředí pozornost pouze na pražské letiště a regionální leteckou dopravu a leteckou dostupnost Moravy zcela pomíjí. Budu v této věci jako poslanec interpelovat ministry dopravy a financí. Kromě toho hledáme s letištěm Brno jinou dlouhodobou alternativu pro spojení Brna s velkým evropským letištěm, která udrží Brno v mezinárodním rezervačním systému.

 

JUDr. Michal Hašek
Hejtman Jihomoravského kraje