Nízkoprahový klub Coolna pomáhá ohroženým dětem a mládeži

V rámci své pracovní návštěvy Znojma navštívil jihomoravský hejtman Michal Hašek spolu se znojemským starostou Zbyškem Kaššaiem místní pobočku nízkoprahového centra – klub Coolna.

Hejtman se přímo na místě zajímal o činnost centra, které bezplatně slouží dětem a mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy, osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo žijícím v sociálně vyloučených komunitách. S přítomnými diskutoval o aktuálních problémech ve městě Znojmě, o drogovém ohrožení mládeže a problematice využívání volného času mladou generací. Hovořilo se i o skutečnosti, že reformy ministerstva práce a sociálních věcí ohrožují existenci dlouhodobých projektů, jako je právě nízkoprahový klub Coolna. „S vedením nízkoprahového centra jsme též jednali o možnosti podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje,“ potvrdil hejtman Michal Hašek.

Nízkoprahové centrum Coolna poskytuje informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Náplní jeho práce je i pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. V současnosti má klub dvě pobočky – jednu znojemskou, druhá se nachází v Moravském Krumlově. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK