Hejtman navštívil Chráněné dílny Znojmo

Celkem 54 osob s nejrůznějšími zdravotními znevýhodněními v současnosti zaměstnávají Chráněné dílny Znojmo. V pátek se s jejich provozem a fungováním seznámil jihomoravský hejtman Michal Hašek.

V doprovodu starosty Znojma Zbyška Kaššaie zavítal hejtman Michal Hašek do jednotlivých dílen. Chráněné dílny Znojmo v současnosti obsahují šicí, košíkářskou a svíčkovou dílnu, poskytují též kompletovací práce nebo vyrábějí reklamní předměty. Hejtman Hašek hovořil s pracovníky a vedením dílen o změnách legislativy v sociální oblasti a možných negativních dopadech reforem ministerstva práce a sociálních věcí právě na chráněné dílny.

Chráněné dílny Znojmo byly založeny v roce 1998 jako jeden z projektů Oblastní charity Znojmo s cílem poskytovat sociální služby lidem se zdravotním postižením. V roce 2006 byly dílny v rámci Diecézní charity přesunuty pod nově vzniklé středisko Sansimon, které je ve stoprocentním vlastnictví Diecézní charity Brno. Po dvanácti letech provozu zde nyní pracuje již 54 osob.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK