Jihomoravský kraj zahájil optimalizaci lůžkového fondu ve zdravotnických zařízeních, která přinese stovky milionů korun na zlepšení zdravotní péče v kraji

Jihomoravský kraj společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami uzavřel první etapu optimalizace lůžkového fondu. Podpisem Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje to 30. června 2011 stvrdil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, ministr zdravotnictví Leoš Heger, ředitel VZP Pavel Horák a prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Jaromír Gajdáček.

Cílem koncepčních změn je zefektivnit síť lůžkových zdravotnických zařízení bez snížení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. V rámci optimalizace bude redukován akutní lůžkový fond v rozsahu 563 lůžek proti stavu k 1. 1. 2011. A to bez dopadu na stávající rozsah poskytované zdravotní péče. Počet 563 lůžek představuje středně velkou regionální nemocnici s úhradami cca 400 milionů korun ročně ze zdravotního pojištění. Při přípravě optimalizace kalkuloval Jihomoravský kraj s rezervou minimálně 15 % lůžkového fondu ve vazbě na příjmová pracoviště a specifika výskytu sezónních onemocnění. Část takto redukovaného lůžkového fondu bude také v případě skutečné potřeby využita na zdravotní resp. zdravotně sociální služby.

„Snížení počtu lůžek o 563 představuje zhruba osm procent akutního lůžkového fondu Jihomoravského kraje. Nicméně základním parametrem pro nás při plánování optimalizace bylo zachování kvality, rozsahu a dostupnosti zdravotní péče. Obyvatelé kraje tak v žádném případě nemusí mít strach, že by došlo k uzavření některých nemocnic, pouze dochází k určité specializaci péče. Zároveň platí, že finanční prostředky, které naše zdravotnictví ušetří a jejichž výši odhadujeme na stovky milionů korun, zůstanou v Jihomoravském kraji a zdravotní pojišťovny je poskytnou ke zkvalitnění péče v jihomoravských nemocnicích,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Optimalizace lůžkových zařízení se konkrétně projeví tak, že lůžková péče v odbornosti dermatovenerologie bude poskytována v rámci příslušné kliniky FN Brno a dále s možností využití společného lůžkového fondu na úrovni Nemocnice Znojmo, p.o., Nemocnice Břeclav, p.o. a Nemocnice Kyjov, p.o.

Lůžková intenzivní péče vyššího typu v odbornosti pediatrie bude centralizována v rámci FN Brno, u ostatních nemocnic s lůžkovou odborností pediatrie bude poskytována v případě potřeby pouze intenzivní péče nižšího typu. Pediatrie bude zajištěna ve FN Brno, Nemocnici Boskovice,s.r.o, Nemocnici Vyškov, p.o., Nemocnici Znojmo, p.o., Nemocnici Břeclav, p.o., Nemocnici Kyjov, p.o. a Nemocnici Hodonín,p.o.

Gynekologická péče a porodnictví bude komplexně zajištěna ve FN Brno, Nemocnici Milosrdných bratří, p.o., Nemocnici Ivančice, p.o. Nemocnici Boskovice,s.r.o, Nemocnici Vyškov, p.o., Nemocnici Znojmo, p.o., Nemocnici Břeclav, p.o., Nemocnici Kyjov, p.o.

Klinická onkologie bude centralizována v rámci Masarykova onkologického ústavu v Brně (včetně vazby s Fakultní nemocnicí u svaté Anny) a FN Brno. Lůžková péče v odbornosti radiační onkologie pak bude centralizována v rámci Masarykova onkologického ústavu v Brně včetně vazby s Fakultní nemocnicí u svaté Anny (FNUSA) a v Nemocnici Znojmo, p.o.

Traumatologie bude poskytována v traumacentru FN Brno a dále v adekvátním rozsahu v rámci pracovišť všeobecné chirurgie (včetně FNUSA a Úrazové nemocnice) a dlouhodobá intenzivní péče bude v rámci Brna – města centralizována do SurGal Clinic, s.r.o., v mimobrněnských nemocnicích bude poskytována v rámci pracovišť intenzivní a resuscitační péče příslušné nemocnice.

Akutní dialýza bude i nadále nemocným zabezpečena v rámci pracovišť intenzivní a resuscitační péče, chronická dialýza bude zajištěna indikovaným pacientům jedním pracovištěm v okrese v rámci mimobrněnských okresů a třemi pracovišti v rámci města Brna

„Je to relativně malý krok pro celé české zdravotnictví, ale rozhodně správný krok pro jihomoravské zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že optimalizace povede k dalšímu zvyšování kvality zdravotní péče v Jihomoravském kraji a v žádném případě se nedotkne její dostupnosti a pohodlí pacientů. Naopak pevně věřím, že společně s dalšími fázemi změn v jihomoravském zdravotnictví ukážeme zbytku České republiky, že zdravotnictví lze provozovat úsporně a efektivně, a to i bez snižování kvality a dostupnosti péče,“ uzavřel Michal Hašek.
 

Plný text podepsaného Memoranda  ZDE (pdf, 1,4 MB).