Rada schválila Memorandum k první etapě Koncepce lůžkové péče v kraji

Tarif IDS JMK se změní od 1. ledna 2012

Rada Jihomoravského kraje na svém výjezdním zasedání v Břeclavi schválila Memorandum k první etapě Koncepce lůžkové péče v kraji.

„Zítra toto memorandum podepíši spolu s ministrem zdravotnictví a se zástupci zdravotních pojišťoven. Nemocnice dohodou snižují akutní lůžkový fond, není však uzavřena žádná nemocnice a ušetřené prostředky zůstanou na jižní Moravě,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Rada se také zabývala statickými problémy objektů v Nemocnici Kyjov. Během léta dodavatel provede opravy na vlastní náklady, bude také řešen náhradní provoz. Rada rovněž jmenovala do funkce ředitele kyjovské nemocnice Josefa Pejchla, dosavadního pověřeného ředitele. „Má plnou důvěru zřizovatele, rada jej schválila všemi hlasy,“ uvedl hejtman Hašek.

Rada na své středeční schůzi rozhodla též o tom, že tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) se změní od 1. ledna 2012, dojde k průměrnému zvýšení cen jízdenek i předplatních kuponů o 11 procentních bodů.

Konkrétní propočty, kolik budou stát jednotlivé jízdenky, má nyní připravit společnost Kordis-JMK, koordinátor hromadné dopravy v kraji. Jak zdůraznil náměstek hejtmana Václav Horák, radní přistupovali ke zvýšení citlivě: „Během dalších dvou let se s tarifem patrně hýbat nebude. To si vyžádá, abychom systém IDS dále optimalizovali, zefektivnili a v případě potřeby dokázali nalézt prostředky v krajském rozpočtu, abychom dokryli případnou ztrátu, protože navýšení tarifu nepostihne všechny náklady spojené s provozem IDS“. Náměstek hejtmana Stanislav Juránek připomněl, že tarif IDS JMK zůstává i nadále nejlacinější v rámci celé ČR: „Chceme, aby tomu tak bylo i nadále,“ řekl.

Cestujícím se navíc mají zlepšit služby. Podle náměstka Horáka se připravují nové typy jízdného a výhody. Například senioři nad 70 let a rodiče s dítětem do tří let by měli získat možnost cestovat po celém kraji se speciální průkazkou za zvýhodněných podmínek. Chystá se i nový předplatní kupon pro studenty, kteří si dnes musejí kupovat jednorázové jízdenky. „Zvažujeme také zapojení slevových kuponů Senior pasů,“ uvedl náměstek Václav Horák. Uvažuje se také o výstavbě parkovišť pro osobní auta u dopravních uzlů. Tam by lidé mohli přestoupit například na vlak.

Podle náměstka Horáka se také bude vyhodnocovat efektivita spojů. Úspory by přineslo například to, kdyby minimálně vytížené spoje v budoucnu jezdily jen tehdy, když zájem jimi cestovat po telefonu nebo internetu den dopředu projeví dost cestujících.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK