Hejtman Hašek předal peněžní dar na dostavbu krajanské školy ve Vídni (+ VIDEO)

Dar Školskému spolku Komenský ve Vídni ve výši 40 tisíc eur na dostavbu krajanské školy J. A. Komenského v rakouské metropoli předal dnes hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek společně se svým náměstkem Stanislavem Juránkem.

Finanční příspěvek schválili krajští zastupitelé uplynulý čtvrtek. „Škola v tuto chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která je financována z rozpočtu města Vídně, rakouského spolkového ministerstva školství a Jihomoravský kraj se rozhodl přispět ze svého rozpočtu," vysvětlil hejtman Michal Hašek, který v dalším průběhu slavnostního odpoledne předal maturitní vysvědčení studentům školy. 

V současné době navštěvuje mateřskou školu 110 dětí, 1. stupeň základní školy 152 dětí, 2. stupeň základní školy 113 dětí a 89 žáků navštěvuje gymnázium. Kvůli zvyšujícímu se počtu žáků byla výuka rozšířena z budovy na náměstí Sebastianplatz i do budovy v ulici Schützengasse. V současné době probíhá rekonstrukce části prostor budovy v ulici Schützengasse pro potřeby výuky tříd reálného gymnázia druhého stupně. S přestavbou se začalo v roce 2010 a s jejím dokončením se počítá v roce 2012.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK