Třicet milionů korun pro sbory dobrovolných hasičů rozděleno

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání schválilo poskytnutí dotací pro sbory dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 30 milionů korun.

Jde o dotace určené k zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí nejen na hašení požárů, ale i na záchranných pracích, při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech.

V letošním rozpočtu JMK je určena pro dobrovolné hasiče celková částka 35 milionů korun, zbývajících 5 milionů korun zůstává jako rezerva pro druhé pololetí roku. Rozdělení dotací vychází z Dotačního programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí pro Sbory dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2009-12, schváleného krajskou radou předloni.

Cílem programu je výrazné zlepšení materiálního vybavení jednotek dobrovolných hasičů, zapojených do integrovaného záchranného systému kraje. Ty si mohou za dotace koupit či rekonstruovat automobily, cisternové stříkačky, zásahovou a pracovní výstroj a výzbroj, speciální vybavení pro záchranné a likvidační práce. Těm žadatelům, jejichž žádosti byly posouzeny a doporučeny odbornou komisí, poskytne kraj dotaci maximálně do 70 procent celkových výdajů. Například na nákup zásahového požárního automobilu se poskytuje dotace v maximální výši jednoho milionu korun.

„Jsem pyšný na to, že již od roku 2009 každoročně podporujeme dobrovolné hasiče na jižní Moravě v takovém rozsahu. Rozhodně si to zaslouží, sami dobrovolně nasazují své životy v boji s ohněm, velkou vodou i jinými mimořádnými událostmi. Pro srovnání ve Středočeském kraji je určeno pro dobrovolné hasiče částka zhruba 15 milionů korun, v Plzeňském kraji činí výška této dotace 14,5 milionu korun, V Moravskoslezském kraji 11,8 mil.korun, v dalších českých a moravských regionech jde o částky do deseti milionů korun,“ uvedl v této souvislosti hejtman Michal Hašek.
 

Konkrétní rozdělení dotací je ZDE (xls, 102 kB).