Jihomoravský kraj má protikorupční strategii

Zastupitelé dnes vzali na vědomí Protikorupční strategii a Kodex etiky Jihomoravského kraje

Dokument počítá například s tím, že zakázky nad 500.000 korun budou kraj i jeho příspěvkové organizace uveřejňovat na internetu. Má se na něm objevit výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a cena, kterou nabídl vítězný dodavatel. Speciální internetovou stránku kraj připravuje.

Jak připomněl předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva JMK Stanislav Navrkal, už delší dobu funguje protikorupční telefonní linka. „Připravuje se protikorupční webový portál, který začne fungovat hned poté, co zastupitelstvo vezme na vědomí tyto strategické materiály,“ uvedl v rozpravě. Jak dodal, jde o živý materiál, který bude reagovat na připomínky a podněty.

„Jsem velmi rád, že se Jihomoravský kraj stal prvním z krajů, který přijal takovýto souhrnný dokument protikorupční strategie, kde jsou konkrétní návrhy, konkrétní opatření, lhůty a termíny. Není to žádné slohové cvičení,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek, který zároveň vyjádřil lítost, že při hlasování o tomto bodě se přítomní zástupci ODS zdrželi hlasování a zástupce klubu ODS Marek Juha se vyjádřil v rozpravě fakticky proti tomuto dokumentu: „Očekával jsem, že i ODS chce bojovat proti korupci, že i ODS podpoří etický kodex. Čekali jsme praktické připomínky, ale ty ze strany ODS nepřišly,“ řekl hejtman Hašek.

Bližší informace o protikorupční strategii jsou k dispozici na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=148538&TypeID=1 , Kodex etiky JMK je zveřejněn na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=8664&TypeID=2 .