Mikulovské gymnázium se sloučí s učilištěm

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dnes schválilo sloučení dvou příspěvkových organizací v oblasti školství - Gymnázia Mikulov a Středního odborného učiliště v Mikulově.

Jak zdůraznil v diskusi náměstek hejtmana Stanislav Juránek, na obou školách, které sídlí v jednom komplexu budov, dochází ke snížení počtu žáků, zejména na gymnáziu. Sloučením obou škol vznikne větší a ekonomicky stabilnější subjekt, který lépe využije společný areál. Širší pedagogický sbor nabídne větší variabilitu při zajišťování odborné výuky na škole. „Sloučení bylo projednáváno s vedením města, jde o náš příspěvek k vyřešení problému,“ řekl náměstek Juránek. Sloučená škola ponese název Gymnázium, Střední odborná škola a SOU Mikulov.

„Jsem si vědom výjimečnosti tohoto řešení, které jsem diskutoval s vedením Mikulova. Jde o řešení, které umožní další existenci mikulovského gymnázia. Doufám, že i v budoucích letech se ukáže, že to bylo správné řešení,“ uvedl hejtman Michal Hašek.