Krajané ve Vídni obdrží peněžní dar na přestavbu školy

Finanční příspěvek na přestavbu krajanské školy J. A. Komenského ve Vídni odsouhlasilo na svém čtvrtečním zasedání Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Dar Školskému spolku Komenský ve Vídni ve výši 40 tisíc eur předá v pondělí delegace kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

„Bohužel musím konstatovat, že česká vláda v posledních pěti letech poněkud zapomíná na českou krajanskou komunitu v Rakousku – konkrétně ve Vídni. Jihomoravský kraj je už dva roky v živém kontaktu s českým krajanským sdružením také prostřednictvím vídeňského primátora Michaela Häupla, který je šéfem česko-rakouské společnosti přátel. Společně jsme se dohodli na podpoře Komenského spolku ve Vídni, který je zřizovatelem jediné české školy ve Vídni. Jedná se o ústav, který vznikl již v roce 1935 a fakticky obsahuje vzdělání od mateřské školy přes základní školu až po gymnázium, kde jako jediná z krajanských škol ve Vídni nabízí i maturitu. Škola v tuto chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která financována z rozpočtu města Vídně, rakouského spolkového ministerstva školství a Jihomoravský kraj se rozhodl přispět ze svého rozpočtu,“ vysvětlil hejtman Michal Hašek.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 110 dětí, 1. stupeň základní školy 152 dětí, 2. stupeň základní školy 113 dětí a 89 žáků navštěvuje gymnázium. Kvůli zvyšujícímu se počtu žáků byla výuka rozšířena z budovy na náměstí Sebastianplatz i do budovy v ulici Schützengasse. V současné době probíhá rekonstrukce části prostor budovy v ulici Schützengasse pro potřeby výuky tříd reálného gymnázia druhého stupně. S přestavbou se započalo v r. 2010 a s jejím dokončením se počítá v roce 2012.