Schválen závěrečný účet kraje

Michal Hašek: Ministerstvo financí není schopno reálně odhadnout, kolik daní vybere

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém dnešním zasedání schválilo závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2010 a rozpočtový výhled kraje na období 2012 - 2014 a zároveň se zabývalo vývojem krajského rozpočtu za první čtvrtletí letošního roku.

„Jsem velmi rád, že ministerstvo financí vyhodnotilo hospodaření Jihomoravského kraje v loňském roce jako jedno z nejlepších hospodaření krajů v ČR,“ uvedl hejtman Michal Hašek a pokračoval: „V letošním roce máme problémy související s výpadkem daňového inkasa - je vidět, že současná politika vlády v oblasti daní je velmi nezodpovědná. Ani samo ministerstvo financí není schopno reálně odhadnout, kolik daní vybere a kolik daní rozešle krajům a obcím ČR. Jihomoravské krajské zastupitelstvo na tuto špatnou situaci reagovalo tím, že přijalo usnesení, ve kterém vyzývá vládu, aby se chovala odpovědně v oblasti daňové politiky i proto, že se jižní Morava cítí diskriminována. Důvod je jednoduchý – například poslední vládní návrh novely zákona o DPH znamená, že stát má vybrat více daní na dani z přidané hodnoty a to i na sociálně citlivých komoditách, ale zároveň stát zmrazil rozdělení toho daňového výnosu mezi státní rozpočet, krajské rozpočty a rozpočty měst a obcí. Nám přijde tato rozpočtová politika státu jako nezodpovědná vůči územním samosprávám a já budu opětovně na základě dnešního usnesení krajského zastupitelstva vyzývat předsedu vlády Nečase, aby jeho kabinet ještě znovu tuto otázku přehodnotil a umožnil krajům, městům a obcím v celé ČR, aby daňové výnosy byly dále rozdělovány spravedlivě,“ zdůraznil hejtman Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK