Kraj zahájil kurzy českého jazyka pro cizince ze třetích zemí u významných zaměstnavatelů v regionu

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (dále jen “integrační Centrum“) ve třetím roce své existence v rámci rozšiřování svých služeb a aktivit, oslovilo významné zaměstnavatele cizinců ze třetích zemí v regionu s nabídkou spolupráce v oblasti realizace kurzů českého jazyka a sociokulturní orientace pro jejich zaměstnance – cizince ze třetích zemí.

Jako první této nabídky využila společnost Lufthansa, která projevila zájem o realizaci kurzů přímo v prostorách své společnosti. Kurz byl zahájen dne 22. června 2011 informační a rozřazovací hodinou. Na základě rozřazení budou sestaveny dvě skupiny dle úrovně jazykových znalostí účastníků kurzů. Možnosti bezplatně absolvovat jazykový kurz využijí občané z více než osmi zemí, například z Arménie, Iráku, Srbska, Ruska nebo Turecka.

Samotnému zahájení výuky češtiny předcházelo jednání zástupců kraje v čele s náměstkem hejtmana Václavem Božkem s ředitelem brněnské pobočky společnosti Lufthansa Romanem Tesařem, který ocenil služby integračního Centra. Zároveň se hovořilo o dalších možnostech zkvalitnění služeb pro cizince, kteří do regionu přicházejí za účelem zaměstnání.
foto JMK