Společné jednání krajské rady a starostů

 

Protipovodňová opatření, financování a úroveň základního a středního školství, dopravní stavby včetně obchvatů patřily k hlavním tématům, o nichž se jednalo na úterním pracovním obědě Rady Jihomoravského kraje a starostů obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji.

Představitelé kraje a starostové diskutovali rovněž o přípravě dokumentu Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, dotačních programech, o výstavbě cyklostezek a možných dopadech připravovaných legislativních změn na rozpočty obcí.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK