Čipové karty mají zelenou

 

Rada Jihomoravského kraje se věnovala čipovým kartám, přesněji tedy modernizaci odbavování cestujících v Integrovaném dopravním systému JMK.

„Z hlediska kraje šlo o předposlední úkon, který musíme učinit, abychom mohli tento projekt letos spustit,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Horák. „Jmenovali jsme zástupce do řídící komise tohoto projektu. V komisi bude pět zástupců Jihomoravského kraje, pět zástupců města Brna a dva zástupci společnosti Kordis - JMK. Ještě zbývá na čtvrtečním zasedání krajského zastupitelstva schválit smlouvu mezi Kordisem a Jihomoravským krajem o příspěvku kofinancování ve výši 7,5 procenta. Poté bude moci řídící komise zahájit svoji činnost. Jsem rád, že se nám tyto kroky podařilo udělat. Na systém elektronického odbavování cestujících (EOC) se v současnosti přechází ve všech krajích České republiky i v dalších evropských zemích,“ dodal náměstek Horák.

Zavádění čipových karet v Brně a Jihomoravském kraji se předpokládá ve třech etapách, předkládaný projekt řeší první etapu – čipovou kartu ve formě předplatní jízdenky. Hlavním přínosem pro cestující bude minimalizace nutnosti návštěv předprodejních míst. Pro občany, kteří se nových technologií obávají, nebude zavedení karet znamenat nic jiného než-li to, že místo papírového dokladu dostanou doklad plastový. Výhody pro objednatele a dopravce spočívají ve snazší kontrole platnosti jízdních dokladů, omezení možnosti jejich falzifikace a tím snížení ztrát způsobených podvody.
foto JMKfoto JMKfoto JMK