Zásadní připomínky Jihomoravského kraje k návrhu vyhlášky o užívání zpoplatněných komunikací

 

Jihomoravský kraj odeslal připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

V rámci mezirezortního připomínkového řízení výše uvedeného návrhu vyhlášky č. 527/2006 Sb., vedené ministerstvem dopravy má Jihomoravský kraj čtyři zásadní připomínky. V příloze „Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku“ požaduje: u dálnice D1 provést změnu s následujícím textem - D1 Praha, Chodov – Kývalka (exity 2-182), D1 Brno, Slatina – Říkovice (exity 201-272) a dále změnu úseku silnice R 52 s následujícím textem: Rajhrad – Pohořelice, sever (exity 10 – 23). V další příloze „Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému“ požaduje provést změnu úseku silnice R 52 s následujícím textem: Rajhrad – Pohořelice, sever (exity 10 – 23). Jihomoravský kraj rovněž požaduje vypustit úsek silnice I/52 Modřice, sever – Rajhrad ze Seznamu silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému.

První zásadní připomínka má fatální vliv na zklidnění dopravy a životní prostředí (hluk, exhalace) v přilehlých částech města Brna, ležících na doprovodných pozemních komunikacích k dálnici D1, zdůraznil hejtman Michal Hašek: „Dálnice D1 prochází zastavěnou aglomerací města Brna a souběžná silnice II/602 s dálnicí D1 v průtahu městskou částí Brno–Bosonohy byla rekonstruována na parametry zklidněné komunikace procházející touto zastavěnou částí. Proto není možné uvažovat o tom, že veškerý příměstský provoz z Brna do oblasti Rosicka a Ivančicka a opačně by byl veden po této komunikaci. Chci připomenout určitou analogii s vedením dálnice D1 Prahou, kde taktéž dálnice D1 prochází zastavěnou aglomerací a tento úsek je vyňat z těch, které podléhají časovému poplatku.“

Další dvě připomínky mají velký dopad na dopravní situaci ve městě Pohořelice. „Pokud by silnice R 52 v úseku Pohořelice, sever – Pohořelice, jih (exity 23 – 26) zůstala v Seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku a v Seznamu dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému, mělo by to pokračující negativní dopad na město Pohořelice. Vozidla jedoucí po diagonále z oblasti Židlochovicka a Hustopečska do oblasti Znojemska a opačně totiž ve značné míře používají silnici II/416 a II/395 přes město Pohořelice a ne silnici R52. Tím dochází ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu i ke zhoršení životního prostředí ve městě Pohořelice,“ připomněl hejtman Hašek.

Závěrečná připomínka řeší úsek silnice I/52 v úseku Modřice - Rajhrad. „Zásadním argumentem pro vypuštění tohoto silničního úseku ze Seznamu silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému, je skutečnost, že v tomto úseku je na silnici I/52 napojena obec Popovice u Rajhradu - pro tu je toto napojení jediným komunikačním připojením na silniční síť,“ uvedl hejtman Michal Hašek.