Koncepce lůžkové péče před podpisem

Hejtman Hašek: Dojde ke specializaci péče, ušetřené prostředky zůstanou na jižní Moravě

Rada Jihomoravského kraje dnes vzala na vědomí dosavadní stav jednání hejtmana Michala Haška s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a Svazu zdravotních pojišťoven České republiky o závěrech první etapy koncepce lůžkových zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. S podpisem koncepce se počítá ještě tento měsíc.

„První etapa znamená určitou optimalizaci lůžkového fondu. Pokud dojde k podpisu memoranda o těchto závěrech, tak na jižní Moravě zredukujeme počet akutních lůžek asi o 560. To představuje zhruba 8 procent akutního lůžkového fondu. Nicméně tím základním parametrem je pro nás zachování, kvality, rozsahu a dostupnosti zdravotní péče. Občané v žádném případě nemusí mít strach, že by došlo k uzavření některých nemocnic, takto to koncipováno není. Dochází k určité specializaci péče. Finanční prostředky, které zdravotnictví ušetří, odhadujeme na 100 milionů korun. Ty by měly zůstat v Jihomoravském kraji a zdravotní pojišťovny by ji měly poskytnout ke zkvalitnění péče v jihomoravských nemocnicích,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Zdůraznil také, že uvedená dohoda je trojstranná a týká se nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem, dále fakultních nemocnic - zařízení zřizovaných ministerstvem zdravotnictví - a také nemocnic zřizovaných městy: „Konkrétně v případě jižní Moravy jde o Blansko, Boskovice a Brno a jeho dvě nemocnice - Úrazovou nemocnici a Nemocnici Milosrdných bratří. Do projektu se nezapojila jediná městská nemocnice v Hustopečích. K podpisu dohody by mělo dojít do konce června. Jsme předběžně dohodnuti s ministrem Hegerem na tomto termínu. Udělám vše, aby se podepisovalo na jižní Moravě a my při této příležitosti zveřejníme kompletní strukturu zdravotnické péče akutních lůžek, jak budou vyplývat z koncepce,“ uvedl hejtman Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK