Mladí zdravotníci soutěžili v Blansku

V sobotu se na několika stanovištích v Blansku uskutečnilo pod patronací JMK a záštitou hejtmana Michala Haška Národní kolo hlídek mladých zdravotníků. Soutěž dětských týmů, které se utkaly ve znalostech a praktickém poskytování první pomoci, zahájil náměstek hejtmana Ivo Polák.

"V celé republice se soutěže zúčastnilo 23 000 dětí, národního kola pak 10 družstev z celé republiky. Nejtěžší úkoly se týkaly resuscitace , jednodušší pak ošetření pohmožděnin, zlomenin či vymknutých kotníků," informoval předseda Oblastního spolku Českého červeného kříže a zároveň předseda poroty Jaroslav Jura.

"Český červený kříž je součástí integrovaného záchranného systému a často plní důležité úkoly při nenadálých událostech a zachraňování lidských životů. Rádi podporujeme podobné akce, kde soutěží děti a mládež a zároveň se něčemu naučí," vysvětlil náměstek hejtmana Ivo Polák a dodal: "Já sám jsem býval aktivní plavec a vodní pólista a spolupracoval jsem s vodní záchrannou službou. Jsou to lidé, kteří se nebojí nasazovat své životy".
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK