Vyhlášeny výsledky literární soutěže Skrytá paměť Moravy

 

V pátek odpoledne proběhlo ve Slovanském hradišti v Mikulčicích slavnostní vyhlášení výsledků pátého ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy. V první kategorii (12–15 let) byla jako nejlepší oceněna práce studentky Gymnázia Tišnov Magdalény Špačkové; ve druhé kategorii (16–19 let) se vítězkou stala Kristýna Varnušková z Gymnázia Komenského v Havířově.

Areál velkomoravského hradiště je každoročně místem setkání účastníků soutěže Skrytá paměť Moravy s těmi, kteří pro ně soutěž připravují, a s těmi, kteří jejich literární práce hodnotí. Porotu letos překvapila závažnost témat většiny prací, protože vedle příběhů o cestách do cizích zemí a o setkávání s lidmi nejrůznějších národností, ztvárnili mladí autoři „Cizince“ především jako člověka „odcizeného“ – sobě sama, rodině, spolužákům, společnosti…

V mladší kategorii byla druhá cena udělena Kateřině Hájkové z Brna. Třetí oceněná, Marie Černá z Prahy, v této soutěži uspěla již podruhé – před dvěma lety v mladší kategorii zvítězila. Ve starší kategorii získal druhou cenu pravidelný účastník soutěže Michal Šefara z Břeclavi a třetí cenu Tereza Šplíchalová z Boskovic.

Ceny převzali finalisté z rukou náměstka hejtmana Václava Božka, člena Rady Jihomoravského kraje Pavla Balíka, ředitele Muzea Brněnska Antonína Rečka a předsedy poroty Radka Malého. Hned poté přečetli mladí autoři ukázky ze svých textů, které budou v plném znění otištěny ve zvláštní příloze Sborníku Muzea Brněnska.


SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy
VYHLAŠOVATEL: Jihomoravský kraj
ORGANIZACE SOUTĚŽE: Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě, Masarykovo muzeum v Hodoníně – Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
VYHLÁŠENÍ V. ROČNÍKU: 28. října 2010, Památník písemnictví na Moravě
DATUM UZÁVĚRKY: 31. března 2011
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 17. června 2011 v 15 hodin, Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP