foto 1 foto 2

Zkvalitnění personálních činností na Krajském úřadu Jihomoravského kraje

 

Zkvalitnění personálních činností na Krajském úřadu Jihomoravského kraje


Dne 11. června 2010 byl Ministerstvem vnitra, konkrétně odborem strukturálních fondů schválen projekt „Řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Jihomoravského kraje“. Projekt byl připraven pracovníky odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK). Jedná se o dvouletý projekt, který bude financován z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a 15 % výdajů bude hrazeno z rozpočtu Jihomoravského kraje. Celkové náklady projektu představují částku 2,9 mil. Kč. Realizace projektu byla zahájena dne 1. listopadu 2010 s předpokládaným ukončením 31. října 2012.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění personálního řízení na KrÚ JMK pomocí zavedení nových procesů a metod v řízení lidských zdrojů vytvořením Personální strategie KrÚ JMK, zavedením kompetenčního modelu a následně aplikací modelu 360 stupňů, zkvalitněním adaptačního procesu a zavedením nových modulů do personálního informačního systému.

Všechny klíčové aktivity budou zároveň obsahovat vzdělávání a školení pro cílové skupiny zaměstnanců, vedoucích pracovníků a personalistů na KrÚ JMK.
Klíčové aktivity projektu:
1.  Vytvoření personální strategie pro KrÚ JMK
2.  Vytvoření kompetenčního modelu pro vedoucí úředníky
3.  Hodnocení metodou 360 stupňů
4.  Zkvalitnění adaptačního procesu
5.  Zdokonalení personálního informačního systému

Vytvořením personální strategie a zavedením ostatních výstupů všech klíčových aktivit do řízení lidských zdrojů dojde k ucelené koncepci a metodice pro práci personálního oddělení v řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců na KrÚ JMK pomocí moderních personálních metod.

Projektový tým:
Mgr. Radim Herčík/OKŘ Projektový manažer
Ing. Milena Zezulová/OKŘ Sektorový manažer
Mgr. Gabriela Mátéová/OKŘ Sektorový manažer
Mgr. Hana Poslíková/OKŘ Sektorový manažer
Ing. Pavla Pantůčková/OKŘ Sektorový manažer
Ing. Radka Preisingerová/OKŘ Finanční manažer

V rámci implementace byl vytvořen pracovní tým pro vytvoření personální strategie KrÚ JMK:
- Ing. Milena Zezulová, OKŘ
- Ing. Bc. Jitka Vítová, KŽÚ
- Mgr. Kateřina Putnová, OŽP
- Ing. Jarmila Neshybová PhD., ÚŘK
- Mgr. Hana Poslíková, OKŘ
- Mgr. Radim Herčík, OKŘ


 

 

Tisková zpráva č. 1 (doc, 244 kB)

Tisková zpráva č. 2 (doc, 412 kB)

Tisková zpráva č. 3 (doc, 412 kB)