Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava slaví výročí workshopem

V prostorách brněnského hotelu International byl ve středu zahájen workshop cestovního ruchu s názvem „Společně dosáhneme víc“.

Zahájení akce, která se koná u příležitosti pětileté činnosti Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Václav Božek. „Centrála cestovního ruchu má za sebou pět let a rozhodně není v předškolním věku, jedná se o organizaci dospělou,“ konstatoval Václav Božek a vyzdvihl hned několik mimořádných projektů, které centrála realizuje.

Velmi významný je například projekt ZIELE-TOP-CÍLE, který v příhraniční spolupráci jižní Moravy s Dolním Rakouskem přináší zvýšení oboustranné informovanosti návštěvníků o turistických lákadlech v těchto sousedících regionech. Centrála též realizuje projekt Moravia Convention Bureau, který poskytuje organizátorům asistenci a nezávislé komplexní informace při plánování a realizování kongresů, konferencí, obchodních setkání a incentivních akcí na jižní Moravě a ve městě Brně. Stejně tak náměstek Božek vyzdvihl cykloturistické projekty nebo spolupráci centrály s neziskovými organizacemi.

Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava vytvořil Jihomoravský kraj společně s městem Brnem a Svazem obchodu a cestovního ruchu. Centrála koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje. Východiskem je poznání zájmů zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu s cílem poskytnout návštěvníkům komplexní služby (od dostatku informací, pohodlné rezervace, zajištění bezchybného pobytu, návrat domů), zabezpečit prosperitu podniků a tím i konkurenceschopnost jižní Moravy.
Internetové stránky Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava: www.ccrjm.cz .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK