Mise Jihomoravského kraje v Leningradské oblasti

 

 

Pracovním setkáním delegace Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem s generálním konzulem České republiky v Petrohradě Karlem Charanzou začala dnes propagační mise Jihomoravského kraje v Leningradské oblasti.

Při jednání v budově Generálního konzulátu ČR obě strany bilancovaly dosavadní spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Leningradskou oblastí. Generální konzul Charanza uvedl, že v oblasti Petrohradu jsou velmi aktivní zejména jihomoravské firmy. Hejtman Hašek zdůraznil, že projekty Jihomoravského kraje směřují k podpoře firem z regionu, tato mise k tomu slouží rovněž včetně podpory přímého leteckého spojení jižní Moravy s Petrohradem.

Propagační mise Jihomoravského kraje v Leningradské oblasti, partnerského regionu JMK potrvá do 16. června. Krajskou delegaci vede hejtman Michal Hašek, kromě dalších představitelů kraje se mise účastní i zástupci podnikatelské sféry jižní Moravy a zástupci cestovního ruchu a vinařství.

Cílem mise je podpora nové letecké linky, prezentace Jihomoravského kraje jako lákavé turistické destinace, a tím pádem i podpora podnikatelských aktivit mezi oběma partnerskými regiony.

Vrcholem akce je prezentace JMK, která se uskuteční 14. 6. na Generálním konzulátu ČR v Sankt-Petěrburgu. V rámci této prezentace budou postupně ve dvou blocích představeny podnikatelé subjekty (OHL ŽS, a.s., KPM Consult, a.s., Letiště Brno, a.s. Chrištof, s.r.o. a Vinařství Sonberk, a.s.) a turistické možnosti jižní Moravy. Představí se také Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, které je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v kraji, či Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, která napomáhá udržitelnému rozvoji regionu a růstu jeho konkurenceschopnosti realizací rozvojových projektů, projektů přeshraniční spolupráce stejně jako podporou investic a inovací.

Ve dnech 13. a 14. 6. 2011 bude v Sankt-Petěrburgu díky dotační podpoře Jihomoravského kraje taktéž hostovat brněnské Divadlo Husa na provázku, a to s představením Balada pro banditu režiséra Vladimíra Morávka. Divadelní soubor vystoupí s jednou ze svých nejúspěšnějších inscenací v Těatre na Vasiljevskom.